Impressum

Novinari

Dora Dejanović
Paula Drčić
Lorena Filko
Veronika Hrehor
Marta Hren
Paula Jozić
Dora Kavicki
Antonia Kurtović
Nina Matanović
Glorija Pahor
Frane Pekica
Tin Pišonić
Petra Popović
Saša Prekali
Paola Sekušak
Lucija Šalković
Eleonora Šafar
Marta Vračar
Matija Zlatarić

Hospitantice

Vlatkica Horvat
Ivana Hrenar
Sanja Miloloža

Otvoren za interpretaciju

Karlo Vučetić

 

Voditeljica

Kristina Kovačević