Završna prezentacija Radionice aranžiranja i glazbene produkcije