Povijest Novigradskog proljeća

Napisala: Daniela Odak, prof.

Početci škole, listopad u Novalji

Škola je započela s radom 1974. pod nazivom Listopad u Novalji. Poticaj za Školu stvaralaštva koja se sadržajno i oblicima rada razlikuje od klasičnog školskog sustava, dala je tadašnja skupina iskusnih stručnjaka okupljenih oko referade Rijeka Zavoda za školsko, zanesenih zaljubljenika u rad s djecom, od kojih neki i danas rade.

Nažalost, danas više nema među sudionicima Škole njezinog utemeljitelja profesora Mirka Todorića. Velik duhom, još veći skromnošću i samozatajništvu, ovaj nepopravljivi djecoljubav prerano je preminuo.

Prvih je godina profesor Todorić u Novalji okupio kolege iz riječek referade i iskusne voditelje u radionicama za riječ, zvuk, sliku i pokret za nekoliko desetaka učenika u pet-šest radionica. Djecu su udomili novaljski vršnjaci, a troškove su Školi plaćali roditelji. Novaljska OŠ Antuna Gustava Matoša s radošću je prihvatila ulogu škole domaćina.Mnogo je toga nedostajalo, ali sve je nadomjestilo oduševljenje djece i voditelja. Oduševljeni bijahu i mještani jer su osjećali da im sredinu oplemenjuju darovita djeca  svojom pjesmom, slikom, plesom-radošću.

Oduševljeni bijahu i roditelji koji su s dragošću pljeskali na završnim priredbama slušajući i gledajući vrhunske dječeje uratke.

Uvjerivši se u vrsnost rada s djecom, mnogi su roditelji bili spremni platiti svaku cijenu samo da škola ne prekine s radom. Novalja više nije mogla prihvatiti veći boj sudionika. Sudbonosna je bila četrnaesta godina. Listopad u Novalji je morao potražiti novo nebo pod suncem, novi grad, novu školu domaćina.Zadnji put se zapjevala himna Listopad u Novalji.

Novi početak u Novigradu

Škola stvaralavštva za darovite učenike nastavlja radom po novim imenom Novigradsko proljeće i zantno večim brojem darovitih učenika, učitelja, hospitanata i radionicazahvaljujuči spremnosti i zauzetosti ravnateljice OŠ Rivarela u Novigradu gđe. Davorke Parmać, te  je pohađa oko 300 učenika, tridesetak voditelja i sedamdesetak hospitanata u 18. i više radionica.
Odlukom ministrice prosvjete i športa od 1997. g., Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće ulazi u sustav hrvatskoga školstva kao redoviti godišnji projekt pouke i podrške u radu i stvaralaštvu darovitih učenika i učitelja Republike Hrvatske. Županijski uredi za porosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu preuzimaju zadaću prikupljanja i prvog odabira sposobnijih i darovitih učenika i učitelja u izvannastavnim aktivnostima jezično-glazbeno-plesnoga i likovnoga izraza u osnovnim školama, a kasnije povremeno i u srednjim školama. Prema broju škola u županijama napravljena je tablica s brojem učenika i učitelja koliko ih može primiti Škola stvaralaštva glede prostornih i inih mogućnosti.

Rad u školi prati pedagoško-psihološki tim tako da je za ovu školsku godinu za predsjednicu tima odabrana Teodora Dubrović, viša savjetnica za stručne suradnike i psihologe, AZOO, Podružnica Rijeka. Članovi su: Sanja Režek, prof. psihologije, OŠ A. G. Matoša, Zagreb, Zorica Topalović, prof., stručna suradnica psihologinja, OŠ „Rivarela“, Novigrad
Dolores Fabris, prof., stručna suradnica pedagoginja, OŠ Rivarela, Novigrad
Anita Rončević, prof. likovne kulture, Učiteljski fakultet, Rijeka
Damjan Vasiljević, učitelj, slobodni umjetnik, Rijeka.

Stučni tim doprinosi da Škola u svim područjima postiže visoku razinu rada: od izbora darovitih do vrednovanja temeljnih pokazatelja uspješnosti, sposobnosti i kreativnosti učenika i hospitanata. Rezultat tako osmišljenog rada ogleda se u vrhunskim dječjim ostvarenjima. Riječ je o brojnim skladbama malih skladatelja, vrhunskim grafičkim radovima raznih tehnika, brojnim recitatorskim i scenskim nastupima u raznim prostorima, o poetsko-glazbenoj priredbi u crkv, maštovitoj scenografiji, kostimografiji, keramičkim radovima vrhunske kakvoće…

Unazad par godina u program je uvedena Radionica novine na internetu koja je zamijenila tiskanu formu školskog lista te umanjila korelacijsku povezanost s grafičkom radionicom i ostvarila uvećanu povezanost s radijskom, videodokumentarnom, foto i filmskom radionicom.

Strip je uklopljen u Radionicu izrada slikovnice tako da je pomalo izgubio važnost i utjecaj svoje forme, a nestao je i batik..

Riječ je o Školi koja sadržajima i načinima rada kvalitetno iskače iz postojećeg sustava i standarda, o školi koja može biti oglednom ne samo školama u Hrvatskoj već preko društvenih mreža i cijelom svijetu.

Posebna je vrijednost škole stvaralaštvo što njeguje opće humane zasade te razvija i oplemenjuje odlike svakog djeteta i svakog sudionika kao čovjeka i osobe. Od 2004. godine kad je zabilježeno da je kroz školu prošlo 6000 djece i 1500 učitelja do 2014. kroz program rada Novigradskog proljeća prošlo je 10000 djece i 2100 hospitanata.

Upravo po tim ljudskim, društvenim, etičkim i estetskim mjerilima, Škola je uspjela opstati i u nedemokratskom okružju, tijekom Domovinskog rata i teških poslijeratnih godina i u godinama rađanja demokracije.

Školu su nekoliko godina pohađala djeca i odrasli iz Slovenije i Italije. Ove 2014. godine imamo čast da naše radionice pohađaju djeca iz talijanskih škola. Tako imamo i simpatičan primjerak dviju sestrica blizanki Miani. Gaia Miani je odabrala riječ pa je u

Radionici novine na internetu, a njena sestra sliku kroz kostimografsku radionicu. Gaia svoje novinarsko stvaralaštvo ostvaruje na svom maternjem jeziku tako da je obogatila sadržaj web novina NP 2014. Djeca s drugih govornih područja su itekako dobrodošla u Novigradski stvaralački raj.

Škola je pokrenula i kreativne vikende. Po troje voditelja obilazi gradove diljem Hrvatske i u tri dana poučava veće skupine učitelja željnih novih spoznaja za bolji rad u izvannastavnim aktivnostima. U novije vrijeme organiziran je vid stručnog usavršavanja za vrijeme trajanja Novigradskog proljeća. Učitelji zainteresiranih škola mogli su posjetiti radionice škole uz pratnju voditelja radionica i stručnog tima te vidjeti različite metode i tehnike rada na licu mjesta, osjetiti kreativnu atmosferu i snagu dječjeg stvaralaštva.

Do sada su izdana dva zbornika Škole stvaralaštva.  Prvi nosi nazivlje Škola dječjeg stvaralaštva riječju, zvukom, slikom i pokretom Novigradsko proljeće-novigradska pomlad-Primavera 92.

Drugi zbornik pod nazivljem Zbornik izlazi 2004. godine.  Zbornike su pisali osnivači, veterani, učitelji pa i  bivša novigradska djeca u svojim odraslim godinama. Drugi zbornik sadržava prikaz voditelja po radionicama do 2004. godine. Urednici su mu sinonimi Novigradskog proljeća. Zaslužni za umjetnički vodič su: Joža Prudeus, Margarita Vrbanović, Boris Roce, Theodor de Canziani Jakšić, Mirjana Žužić.  Oba zbornika su zorni prikaz povijesti, razvitka i doprinosa Škole stvaralaštva odnosno Novigradskog proljeća kroz prosvjetnu djelatnost kulturi Republike Hrvatske.

(Izvor: Zbornik, 2014., web novine NP 2011.,2012.,2013.)

 
(250 posjeta)