Polaznici Skladateljske Radionice

Skladateljska radionica, Karla Lončarić
OSNOVNA ŠKOLA DONJA STUBICA DONJA STUBICA JAKOB DREMPETIĆ HRČIĆ
OSNOVNA ŠKOLA JANKA LESKOVARA PREGRADA KARLO VEŠLIGAJ
OSNOVNA ŠKOLA BRAJDA RIJEKA MARIJAN RUGANI
OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA NAŠICE KARLA ŽIHA
OŠ MATE BALOTE, Buje BUJE LARISA ROJNIĆ

 

 
(268 posjeta)