Što je pjesnik htio reći?

SLATKOM LONCU POKLOPAC

(Novigrad, 5.-12. travnja 2014.)

Tema:  Slatkom loncu poklopac

Organizatori su: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Priređivač: Osnovna škola – Scuola elementare „Rivarela“, Novigrad-Cittanova 

Sjedište i adresa državnoga povjerenstva

Osnovna škola – Scuola elementare „Rivarela“, Novigrad-Cittanova

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Emonijska 4,  52 466 Novigrad

Tema 2014.

Tanjuros letas levos hod desnos

Rodos, hoćeš li plesati sirtaki  ili jesti kikiriki, pita nas Josip Prudeus.

Glavni cilj će novinaru biti radost u traženju svježih vijesti, pravih tema,  ali znat ćemo se snaći bez problema. Joža nam poručuje da ćemo dokučiti izrečeno ne – rečeno, nečuveno ne – čuveno.

Scenska, nešto – neviđeno:

Košmar, dar mar, mar dar;

Iza scene, ispred scene;

Monolog će biti dijalog, a novinar će lutati i vijesti prikupljati. Čuvajte se naših objektiva, postajemo paparazzi. U kuhinju nasu obvezno uđite jer se u nas najbolje i najslađe jede.

 
(199 posjeta)