Započele su prijave za Školu stvaralaštva 2023.

Vrijeme i mjesto održavanja

 1. do 25. ožujka (nedjelja – subota) 2023. godine u Novigradu (istarskom)

 

Tema: SVEMIR

 

Program

 • rad u radionicama jezično-umjetničkog područja u korelaciji s nastavnim sadržajima
 • sve radionice u svome radu ostvaruju unaprijed dogovorenu temu (SVEMIR), koju razrađuju izražajnim sredstvima karakterističnim za pojedino kreativno područje: riječ, zvuk, sliku i pokret.

 

Zadaci

 • okupljanje potencijalno darovitih i darovitih učenika iz Hrvatske motiviranih za rad u kreativnim radionicama
 • poticanje učenika na stvaralački rad pod stručnim voditeljstvom
 • svakodnevno praćenje rada radionica na internetskim stranicama Škole: novigradsko-proljece.com
 • usvajanje, primjena i promicanje stvaralačkoga modela rada i pozitivnih iskustava Škole u svakodnevnome radu učitelja i nastavnika, sudionika Škole, tijekom i nakon završetka Škole stvaralaštva:
  • stjecanje znanja i spoznaja u jezično-umjetničkom području
  • primjena različitih metodičkih pristupa i njihova korelacija u ostvarivanju jezično-umjetničkih sadržaja
  • poticanje razvoja višestrukih kompetencija iz različitih grana umjetnosti primjenom načela korelativnosti u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima
  • poticanje kreativnosti kao komponente darovitosti
  • stjecanje različitih praktičnih vještina u jezično-umjetničkom području
  • razvijanje estetskih vrijednosti i socijalnih vještina
  • poticanje učitelja i nastavnika, sudionika Škole, da stečena znanja i iskustva prenose u svoje škole i sredine
  • poticanje učitelja i nastavnika, sudionika Škole, da svojim predavanjima i/ili radionicama sudjeluju u stručnome usavršavanju na županijskoj i državnoj razini za različite ciljne skupine – učitelji i nastavnici istoga predmeta / područja, učitelji / nastavnici voditelji izvannastavnih aktivnosti, učitelji / nastavnici drugih predmeta / područja, stručni suradnici i ravnatelji
  • izlaganje radova sudionika Škole stvaralaštva (izložbe i prezentacije)
  • suradnja s medijima.

 

Smjernice razvoja

 • praćenje primjene programskog koncepta Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u redovnoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima i svim ostalim oblicima rada s učenicima u školi
 • stručno praćenje učenika i učitelja (učitelja i nastavnika) i njihova motiviranosti za rad u izvannastavnim aktivnostima
 • priprema stručne literature o darovitosti, darovitosti u jezično-umjetničkim područjima i izrada didaktičkih materijala za rad s potencijalno darovitima i darovitim učenicima u jezično-umjetničkim područjima.

 

Načela

 • dobrovoljnost sudjelovanja
 • sloboda stvaralačkog izražavanja
 • sustavnost brige za potencijalno darovite i darovite učenike u skladu sa Smjernicama za rad s darovitom djecom i učenicima, MZO (listopad, 2022)
 • uvažavanje prava na različitost
 • razvojnost i težnja prema izvrsnosti
 • timski rad.

 

Radionice

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023) ima sljedeće radionice: Literarna radionica, Izrada slikovnice, Scenska radionica (I, II, III), Novine na internetu, Radijska radionica Televizijska radionica, Filmska radionica, Skladateljska radionica, Radionica scenske glazbe, Radionica pjevanja, Radionica aranžiranja i glazbene produkcije, Plesna radionica, Radionica cirkuskih vještina, Radionica vizualnih umjetnosti, Slikarsko-scenografska radionica, Keramičarska radionica, Lutkarska radionica, Fotoradionica, Radionica digitalne ilustracije. Škola traje šest dana po programu koji će biti objavljen na internetskim stranicama organizatora Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023): www.azoo.hr; www.novigradsko-proljece.com.

Zaštita osobnih podataka

Potvrdom dolaska učenika i učitelja na sudjelovanje u programima Škole stvaralaštva Agencija za odgoj i obrazovanje i Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ stječu pravo objavljivanja njihovih imena, fotografija i reproduciranja radova na internetskim stranicama, u tiskanim izdanjima i drugim oblicima.

 

Sudjelovanje u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Kriteriji

Pri odabiru učenika i učitelja (učitelja i nastavnika) za radionice vodi se računa o zastupljenosti svih županija Republike Hrvatske u Školi stvaralaštva. Upravni odbor i članovi Državnog povjerenstva u skladu s ovlastima, a u vezi s radom u radionicama Škole stvaralaštva, vode brigu o materijalnim sredstvima, odlučuju o broju učenika i učitelja (učitelja i nastavnika) u pojedinim radionicama i broju zastupljenih škola iz županije iz kojih dolaze učenici i učitelji (učitelji i nastavnici), u skladu s uputama i odlukama Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U radionicama sudjeluju učenici osnovnih škola (od petog do osmog razreda) i učitelji (učitelji i nastavnici), koje prijavljuje isključivo škola koju pohađaju, odnosno, u kojoj rade. Škola stvaralaštva poziva do 30 učenika srednjih škola zbog kontinuiteta, praćenja rada i kreativnosti učenika nakon osnovne škole.

U pravilu učenici i učitelji (učitelji i nastavnici) mogu sudjelovati dva puta, osim u slučaju kada voditelji radionica i stručni tim procijene da je za podržavanje i razvoj učenikove darovitosti i učiteljeva profesionalnog razvoja poželjan nastavak dolaska u Školu, pri čemu se uzimaju u obzir evaluacije voditelja za one učenike i učitelje (učitelje i nastavnike) koji su već bili sudionici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“.

Online prijava

Prije ispunjavanja online prijave potrebno je da odgovorna osoba škole (razrednik u suradnji sa stručnom službom i voditeljem izvannastavnih aktivnosti), prouči način prijavljivanja na internetskoj stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ – poveznica (link):

 1. Opis radionica
 2. Upute za online prijavu

 

Online prijava za Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023) – za učenike

Učenici se prijavljuju isključivo online. Svi prilozi moraju biti u digitalnom obliku (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi i sl.). Prijava za učenike je na adresi:

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnice/

Online prijava za Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023) – za učitelje (učitelje i nastavnike)

Učitelji (učitelji i nastavnici) se prijavljuju isključivo online. Svi prilozi moraju biti u digitalnom obliku (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi i sl.). Prijava za učitelje (učitelje i nastavnike) je na adresi:

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnice/

Dolaskom u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023) odabrani učitelji (učitelji i nastavnici) preuzimaju obveze tijekom trajanja i nakon Škole, predviđene programom Škole (sudjelovanje u radionicama, dežurstva, izvješća i dr.).

Tehnička potpora: tehničke poteškoće i nedoumice prije i tijekom prijavljivanja možete javiti na e-adresu: support@novigradsko-proljece.com

Odabir učenika

U Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023) mogu se prijaviti učenici za koje stručna služba škole iz koje dolaze utvrdi sposobnost i zanimanje za određenu radionicu jezično-umjetničkog područja.

Kriteriji

 1. Pravilno ispunjena prijavnica (koju isključivo ispunjava škola: učitelj, voditelj izvannastavne aktivnosti ili stručni suradnik).

 

 1. Priloženi motivacijski videozapis Zašto želim sudjelovati na radionici Škole stvaralaštva? (učenik samostalno snima selfie video mobitelom ili kamerom) u trajanju do 1 minute u kojem se učenik samostalno predstavlja navodeći zašto želi sudjelovati, zašto misli da bi trebao biti odabran za sudjelovanje u radionicama za koje se prijavljuje i iznosi svoja očekivanja od radionica.

NAPOMENA: Poveznica na motivacijski videozapis mora biti objavljena na javno dostupnom mrežnom servisu (Vimeo, YouTube, Google Drive, Dropbox i sl.) uz dostavljenu lozinku (ako je potrebna) i bez ograničenja mogućnosti pregleda da bi videozapis mogao biti dostupan tijekom cijelog roka prosudbe.

 

 1. Procjena dodatne dokumentacije specifične za prijavu na pojedinu radionicu (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi, potvrde i priznanja, sudjelovanja na radionicama, na svim razinama natjecanja i na smotrama, drugi samostalni radovi kao što su natječaji, izložbe i slično…).

 

Važno: Izbor od dvije radionice podrazumijeva spremnost sudjelovanja u bilo kojoj od njih i ne postoji mogućnost zamjene radionica prije ili za vrijeme održavanja Škole stvaralaštva.

Odabir učitelja (učitelja i nastavnika)

U Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023) mogu se prijaviti učitelji i nastavnici za koje stručna služba u školi u kojoj rade utvrde sposobnost i zanimanje za određenu radionicu jezično-umjetničkog područja.

Kriteriji

 1. Pravilno ispunjena prijavnica (ispunjava učitelj, nastavnik, stručni suradnik koji želi sudjelovati u Školi stvaralaštva, a potpisuje ravnatelj škole).

 

 1. Priloženi motivacijski videozapis Zašto želim sudjelovati na radionici Škole stvaralaštva? (učitelj / nastavnik samostalno snima selfie video mobitelom ili kamerom) u trajanju do 1 minute u kojem se učitelj / nastavnik samostalno predstavlja navodeći zašto želi sudjelovati, zašto misli da bi trebao biti odabran za sudjelovanje u radionicama za koje se prijavljuje i iznosi svoja očekivanja od radionica.

NAPOMENA: Poveznica na motivacijski videozapis mora biti objavljena na javno dostupnom mrežnom servisu (Vimeo, YouTube, Google Drive, Dropbox i sl.) uz dostavljenu lozinku (ako je potrebna) i bez ograničenja mogućnosti pregleda da bi videozapis mogao biti dostupan tijekom cijelog roka prosudbe.

 

 1. Dodatna dokumentacija specifična za prijavu na pojedinu radionicu (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi, potvrde i priznanja, sudjelovanja na radionicama, sudjelovanja na svim razinama natjecanja i na smotrama, drugi samostalni radovi kao što su natječaji, izložbe i slično, stručni skupovi, aktivi… ).

 

Važno: Izbor od dvije radionice podrazumijeva spremnost sudjelovanja u bilo kojoj od njih i ne postoji mogućnost zamjene radionica prije ili za vrijeme održavanja Škole stvaralaštva.

Objava pozvanih učenika i učitelja (učitelja i nastavnika)

Popis pozvanih učenika i učitelja bit će objavljen na internetskim stranicama:

www.azoo.hr (AZOO), http://www.novigradsko-proljece.com/web/ (Škola stvaralaštva):

 1. veljače (ponedjeljak) 2023.

Konačne objavljene liste po radionicama ne mogu se naknadno mijenjati. Izbor dviju radionica u Školi stvaralaštva podrazumijeva spremnost učenika i učitelja (učitelja i nastavnika) na sudjelovanja u bilo kojoj od njih i ne postoji mogućnost zamjene radionica prije ili za vrijeme održavanja Škole stvaralaštva.

Liste pozvanih učenika i učitelja (učitelja i nastavnika) objavljene na internetskim stranicama AZOO-a i Škole stvaralaštva ujedno su i službeni poziv, što znači da pozvani učenici, učitelji i nastavnici, ili njihove škole, neće dobivati posebne, dodatne, službene pozive za dolazak u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023).

Potvrda dolaska

Učenici

Pozvani učenici potvrđuju dolazak u Školu stvaralaštva na online prijavnicama najkasnije do: 1. ožujka (srijeda) 2023. Potvrda dolaska je važeća samo ako su, uz sve druge uvjete, ispunjeni inicijalni upitnici.

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnice

 

Učitelji (učitelji i nastavnici)

Pozvani učitelji (učitelji i nastavnici) potvrđuju dolazak u Školu stvaralaštva na online prijavnicama najkasnije do: 1. ožujka (srijeda) 2023. Potvrda dolaska je važeća samo ako su, uz sve druge uvjete, ispunjeni inicijalni upitnici.

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnice/

 

Financiranje i prijevoz

Županije i škole mogu pronaći darovatelja i sponzora, koji bi učeniku ili učenicima omogućili dolazak u Školu stvaralaštva, kao jedinu takve vrste u Republici Hrvatskoj.

Cijena sudjelovanja u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023) – za učenike – bit će objavljena nakon provedbe postupka javne nabave na internetskim stranicama organizatora Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ najkasnije do objave konačne liste sudionika.

Obvezna uplata za učenike sudionike Škole stvaralaštva do: 6. ožujka (ponedjeljak) 2023. – na poveznicu (link) agencije koja će dobiti natječaj (javna nabava).

Napomena: Samo će se pozvanim sudionicima Škole stvaralaštva, nakon potvrde dolaska, biti dostupna poveznica (link) za uplatu kotizacije i prijavu smještaja ili online sudjelovanja u Školi stvaralaštva.

Podaci o uplati kotizacije bit će objavljeni na internetskoj stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023). Za sve one koji ne uplate kotizaciju do 6. ožujka (ponedjeljak) 2023. smatra se da odustaju od sudjelovanja u programu Škole i na njihovo mjesto dolazi prema broju bodova sljedeći rangirani učenik.

za učenike

 • AZOO ne financira sudjelovanje u programu, ne organizira i ne plaća prijevoz za pozvane učenike u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023).
 • Škole s područja Grada Zagreba uplaćuju troškove programa za učenike Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023) prema navedenom datumu i nakon toga traže refundaciju od Grada Zagreba – samo za učenike s objavljene liste pozvanih učenika Grada Zagreba.

 

za učitelje (učitelje i nastavnike)

 • AZOO financira sudjelovanje u programu i smještaj (puni pansion) u Novigradu – isključivo za pozvane učitelje i nastavnike Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023)
 • AZOO ne plaća dnevnice, ne organizira i ne plaća prijevoz za pozvane učitelje i nastavnike u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2023).

 

Datumi

Vrijeme održavanja: 19. – 25. ožujka 2023.

Prijave: 18. siječnja do 3. veljače 2023.

Županije mogu prijaviti broj djece koju financiraju do: 4. veljače 2023.

Objava popisa pozvanih sudionika: 20. veljače 2023.

Potvrda dolaska učenika i učitelja (učitelja i nastavnika) do: 1. ožujka 2023.

Obvezna uplata za učenike do: 6. ožujka 2023.

Upravni odbor Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

Upravni odbor Škole izrađuje okvirni plan i program rada Škole, priprema organizaciju i pravila sudjelovanja za učenike, učitelje i voditelje radionica, skrbi za provedbu programa Škole, usklađuje rad odbora i radionica te brine o materijalnim sredstvima.

 1. Mirela Barbaroša-Šikić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 2. Andrea Anić, prof., OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 3. sc. Marijana Češi, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 4. Miroslav Mićanović, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 5. predstavnik Grada
 6. Patricija Percan, pročelnica Upravnoga odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije
 7. Dolores Fabris, pedagoginja, predsjednica Školskoga odbora OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 8. Davorka Parmać, prof., Novigrad

 

Organizacijski odbor Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

Organizacijski odbor Škole ima zadaću pripremiti prostor za rad, pribaviti materijal za radionice, nastavna sredstva i pomagala, osigurati nesmetani rad Škole i smještaj učenika, učitelja i voditelja radionica.

 1. Andrea Anić, prof., OŠ – SE Rivarela, Novigrad, predsjednica
 2. Azra Softić-Sinanović, tajnica, OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 3. Sandra Miani, računovođa, OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 4. Ljiljana Kostić, knjižničarka, OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 5. Tijana Mikoli-Celić, učiteljica, OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 6. Ivana Majdak, učiteljica, OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 7. Adriana Jelovčić, učiteljica, OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 8. Davorka Parmač, prof., Novigrad
 9. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 10. Sonja Ivić, učiteljica, OŠ Vladimir Gortan, Rijeka
 11. Doris Kovačić, prof., Glazbena škola I. M. Ronjgova, Rijeka
 12. Damjan Vasiljević, slobodni umjetnik, Rijeka
 13. Ana Sikavica, univ. bacc. art. produkcije, producentica, Zagreb
 14. Janko Bulović, Učiteljski fakultet, Zagreb

 

Programsko vijeće Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

Programsko vijeće Škole odgovara za program i rad Škole i podnosi predsjedniku Državnoga povjerenstva izvješće o ostvarenju programa, predlaže mjere za poboljšanje rada i koordinira rad učenika i učitelja (učitelja i nastavnika). U njegovom radu sudjeluju voditelji radionica, stručni tim i članovi Državnoga povjerenstva u skladu s uputama predsjednika Državnoga povjerenstva.

Stručni tim

Osnovna je zadaća stručnoga tima znanstvenim metodama pratiti i procjenjivati sudionike i planirati rad i razvoj Škole u svrhu unapređivanje njezine kvalitete i kvalitete rada s potencijalno darovitim učenicima u jezično-umjetničkom području te predlagati konkretne aktivnosti s ciljem unapređenja Škole u završnom izvještaju koji se dostavlja predsjedniku Državnoga povjerenstva najkasnije 30 dana od završetka Škole.

Stručni tim sudjeluje u izradi instrumenata:

 • za procjenu i odabir učenika
 • za napredovanje učenika u različitim jezično-umjetničkim izrazima
 • za kvantitativnu i kvalitativnu analizu programa radionica i programa Škole u cijelosti
 • za stručno usavršavanje učitelja
 • za samovrednovanje Škole.

Stručni tim sastoji se od članova Državnoga povjerenstva – psihologa te članova ostalih tijela Škole u pojedinim segmentima rada, u skladu s uputama predsjednika Državnoga povjerenstva.

Državno povjerenstvo za provedbu Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u školskoj godini 2022./2023.

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezika, AZOO, Zagreb, predsjednica

Andrea Anić, prof., ravnateljica, Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova, članica

prof. dr. sc. Gordana Keresteš, redovna profesorica, Katedra za razvojnu psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica

 1. sc. Daria Rovan, docent, Katedra za psihologiju, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 2. sc. Marijana Češi, viša savjetnica za hrvatski jezik, AZOO, Zagreb, članica
 3. Marko Majstorović, prof., viši savjetnik za umjetničke škole, AZOO, član
 4. Zvjezdana Prohaska, prof., viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, AZOO, Rijeka, članica
 5. Miroslav Mićanović, prof., voditelj Odsjeka, AZOO, Zagreb, član
 6. Maja Zrnčić, prof., voditeljica programa Ruksak (pun) kulture, Ministarstvo kulture i medija, članica

 

Državno povjerenstvo obavlja poslove u skladu s Odlukom Agencije za odgoj i obrazovanje KLASA: 602-01/20-01/07; URBROJ: 561-04-01/02-23-53 od 11. siječnja 2023. godine.

 

Napomena

Uporaba imenica (učenik, učitelj, nastavnik, voditelj) u tekstu podrazumijeva i osobe ženskog i muškog spola, dakle: učenice / učenike, učiteljice / učitelje, nastavnice / nastavnike, voditeljice / voditelje