Objavljene su upute za uplatu kotizacije

Uplata kotizacije obvezna je do početka rada Škole stvaralaštvaPodaci potrebni za uplatu nalaze u priloženoj uplatnici.

UPLATNICA 2022