Rok za prijavu na Školu stvaralaštva “Novigradsko proljeće” produžava se do 18. veljače 2022.

Datumi 

Vrijeme održavanja:                                     2. – 9. travnja 2022.

Prijave:                                                          22. 12. – 18. 2. 2022.

Županije mogu prijaviti broj djece

koju financiraju do:                                       4. veljače 2022.

Objava popisa pozvanih sudionika:              28. veljače 2022. 

Potvrda dolaska učenika i hospitanata do:   11. ožujka 2022.

Obvezna uplata za učenike do:                     25. ožujka 2022.

Škola stvaralaštva "Novigradsko proljeće"

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Priređivač

Osnovna škola | Scuola elementare Rivarela
Novigrad | Cittanova

Emonijska 4
52 466 Novigrad