Započele su prijave za Novigradsko proljeće 2022.

Sve informacije o prijavama za Novigradsko proljeće 2022.

Vrijeme i mjesto održavanja

Od 2. do 9. travnja (subota – subota) 2022. online ili u Novigradu (istarskom).

 

Tema: Ogledalo

 

Program

‒ rad u radionicama jezično-umjetničkog područja u korelaciji s nastavnim sadržajima

‒ sve radionice u sedmodnevnom radu ostvaruju unaprijed dogovorenu temu (Ogledalo), koju razrađuju izražajnim sredstvima karakterističnim za pojedino kreativno područje: riječ, zvuk, sliku i pokret.

 

Zadaci

‒ okupljanje darovitih učenika iz Hrvatske motiviranih za rad u kreativnim radionicama

‒ poticanje učenika na stvaralački rad pod stručnim voditeljstvom

‒ svakodnevno praćenje rada radionica na internetskim stranicama Škole: www.novigradsko-proljece.com

‒ primjena stvaralačkog modela rada i pozitivnih iskustava Škole u odgojno-obrazovnim školskim programima

– stjecanje znanja i spoznaja iz jezično-umjetničkog područja

– primjena različitih metodičkih pristupa i njihova korelacija u ostvarivanju jezično-umjetničkih sadržaja

– poticanje razvoja višestrukih kompetencija iz različitih grana umjetnosti kroz primjenu načela korelativnosti u nastavi

– poticanje kreativnosti kao komponenata darovitosti

– stjecanje različitih praktičnih vještina

– razvijanje estetskih vrijednosti i socijalnih vještina

– poticanje učitelja i nastavnika sudionika Škole da stečena znanja i iskustva prenose u svoje škole

– stručno usavršavanje voditelja izvannastavnih aktivnosti u školama

– izlaganje radova sudionika Škole stvaralaštva (izložbe i prezentacije)

– suradnja s medijima.

 

Smjernice razvoja

– praćenje primjene programskog koncepta Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u redovnoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima i svim ostalim oblicima rada s učenicima u školi

– stručno praćenje učenika i hospitanata (učitelja i nastavnika) i njihova motiviranosti za rad u izvannastavnim aktivnostima

– priprema stručne literature o darovitim učenicima i izrada didaktičkih materijala za rad s darovitima.

 

Načela

– dobrovoljnost sudjelovanja

– sloboda stvaralačkog izražavanja

– sustavnost brige za darovite

– uvažavanje prava na različitost

– razvojnost i težnja prema izvrsnosti

– timski rad.

 

Radionice

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) organizirat će sljedeće radionice: Literarna radionica, Izrada slikovnice, Scenska radionica (I, II, III), Filmska radionica, Novine na internetu, Radijska radionica, Televizijska radionica, Skladateljska radionica, Radionica scenske glazbe, Radionica aranžiranja i glazbene produkcije, Radionica pjevanja, Plesna radionica, Radionica digitalne ilustracije, Keramičarska radionica, Slikarska radionica, Slikarsko-scenografska radionica, Lutkarska radionica, Fotoradionica, Radionica cirkuskih vještina. Škola traje sedam dana po programu koji će biti objavljen na internetskim stranicama organizatora Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022): (www.azoo.hr; www.novigradsko-proljece.com).

 
Sudjelovanje u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“
Kriteriji

Pri odabiru učenika i hospitanata za radionice vodi se računa o zastupljenosti županija Republike Hrvatske u Školi stvaralaštva. Upravni odbor i članovi Državnog povjerenstva u skladu s ovlastima, a vezano za rad u radionicama Škole stvaralaštva, vode brigu o materijalnim sredstvima, odlučuju o broju učenika i hospitanata u pojedinim radionicama i broju zastupljenih škola iz županije iz kojih dolaze učenici i hospitanti.

 

U pravilu učenici i hospitanti mogu sudjelovati dva puta, osim u slučaju kada voditelji radionica i stručni tim procijene da je za podržavanje i razvoj učenikove darovitosti i hospitantova profesionalnog razvoja poželjan nastavak dolaska u Školu, pri čemu se uzimaju u obzir evaluacije voditelja za one učenike i hospitante koji su već bili sudionici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“.

 

Online prijava

Prije ispunjavanja online prijave potrebno je da odgovorna osoba škole (razrednik u suradnji sa stručnom službom i voditeljem izvannastavnih aktivnosti), prouči na internetskoj stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

1. Opis radionica

2. Upute za online prijavu

 

Online prijava za Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) – za učenike

Učenici se prijavljuju isključivo online. Svi prilozi moraju biti u digitalnom obliku (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi i sl.).

 

Online prijava za Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) – za hospitante

Hospitanti se prijavljuju isključivo online. Svi prilozi moraju biti u digitalnom obliku (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi i sl.).

 

Dolaskom u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) odabrani hospitanti preuzimaju obveze tijekom trajanja i nakon Škole, predviđene programom Škole (sudjelovanje u radionicama u uvjetima i prema metodama, dežurstva, izvješća i dr.).

 

Tehnička potpora: tehničke poteškoće i nedoumice prije i tijekom prijavljivanja možete se javiti na e-adresu: support@novigradsko-proljece.com

 

Odabir učenika

U Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) mogu se prijaviti učenici za koje stručna služba škole iz koje dolaze utvrdi sposobnost i zanimanje za određenu radionicu jezično-umjetničkog područja.

 

Kriteriji

1. Pravilno ispunjena prijavnica (koju isključivo ispunjava škola: učitelj, voditelj izvannastavne aktivnosti ili stručni suradnik).

2. Priloženo motivacijsko pismo (ispunjavaju učenici osobno, opseg od 150 do 300 riječi, motivacijsko pismo sadrži: životopis, motivaciju za odabir dvije prijavljene radionice i druge interese učenika, očekivanja od radionica).

3. Procjena dodatne dokumentacije specifične za prijavu na pojedinu radionicu (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi, potvrde i priznanja, sudjelovanja na radionicama, na svim razinama natjecanja i na smotrama, drugi samostalni radovi kao što su natječaji, izložbe i slično…).

 

Važno: Izbor od dvije radionice podrazumijeva spremnost sudjelovanja u bilo kojoj od njih i ne postoji mogućnost zamjene radionica prije ili za vrijeme održavanja Škole stvaralaštva.

 

Odabir hospitanata

U Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) mogu se prijaviti učitelji i nastavnici za koje stručna služba u školi u kojoj rade utvrde sposobnost i zanimanje za određenu radionicu jezično-umjetničkog područja.

 

Kriteriji

1. Pravilno ispunjena prijavnica (ispunjava učitelj, nastavnik, stručni suradnik koji želi sudjelovati u Školi stvaralaštva, a potpisuje ravnatelj škole).

2. Priloženo motivacijsko pismo od 250 do 500 riječi, koje sadrži kratki životopis, dosadašnje profesionalno djelovanje, očekivanja od sudjelovanja na Školi stvaralaštva te osobnu motivaciju za odabir dvije prijavljene radionice).

3. Dodatna dokumentacija specifična za prijavu na pojedinu radionicu (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi, potvrde i priznanja, sudjelovanja na radionicama, sudjelovanja na svim razinama natjecanja i na smotrama, drugi samostalni radovi kao što su natječaji, izložbe i slično, stručni skupovi, aktivi… ).

4. Preporučuje se da hospitanti pošalju kratki film (u trajanju od 1 do 2 minute): uzmite mobitel ili kameru u ruke i snimite kratku videoprijavu na temu: Zašto želim biti hospitant/ hospitantica u Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće?

 

Važno: Izbor od dvije radionice podrazumijeva spremnost sudjelovanja u bilo kojoj od njih i ne postoji mogućnost zamjene radionica prije ili za vrijeme održavanja Škole stvaralaštva.

 

 

Liste pozvanih učenika i hospitanata

Popis pozvanih učenika i hospitanata bit će objavljen na internetskim stranicama: www.azoo.hr (AZOO), http://www.novigradsko-proljece.com/web/ (Škola stvaralaštva)

 

Konačne objavljene liste po radionicama ne mogu se naknadno mijenjati. Izbor dviju radionica u Školi stvaralaštva podrazumijeva spremnost učenika i hospitanata na sudjelovanja u bilo kojoj od njih i ne postoji mogućnost zamjene radionica prije ili za vrijeme održavanja Škole stvaralaštva.

 

Liste pozvanih učenika i hospitanata objavljene na internetskim stranicama AZOO-a i Škole stvaralaštva ujedno su i službeni poziv, što znači da pozvani učenici, učitelji i nastavnici, ili njihove škole, neće dobivati posebne, dodatne, službene pozive za dolazak u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022).

 

Tijekom održavanja Škole stvaralaštva (uživo ili online) sudionici Škole stvaralaštva ne pohađaju nastavu.

 

Potvrda dolaska

 

Učenici

Pozvani učenici potvrđuju dolazak u Školu stvaralaštva na online prijavnicama najkasnije do: 25. veljače (petak) 2022. Potvrda dolaska je važeća samo ako su, uz sve druge uvjete, ispunjeni inicijalni upitnici.

 

Hospitanti

Pozvani hospitanti potvrđuju dolazak u Školu stvaralaštva na online prijavnicama najkasnije do: 25. veljače (petak) 2022. Potvrda dolaska je važeća samo ako su, uz sve druge uvjete, ispunjeni inicijalni upitnici.

 

Zaštita osobnih podataka

Potvrdom dolaska učenika i hospitanata na sudjelovanje u programima Škole stvaralaštva Agencija za odgoj i obrazovanje i Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ stječu pravo objavljivanja njihovih imena, fotografija i reproduciranja radova na internetskim stranicama, u tiskanim izdanjima i drugim oblicima.

 

Financiranje i prijevoz

Županije i škole mogu pronaći darovatelja i sponzora, koji bi darovitom učeniku ili učenicima omogućili dolazak u Školu stvaralaštva, kao jedinu takve vrste u Republici Hrvatskoj.

Cijena sudjelovanja u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) – za učenike – bit će objavljena nakon provedbe postupka javne nabave na internetskim stranicama organizatora Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ najkasnije do objave konačne liste sudionika.

Obvezna uplata za učenike sudionike Škole stvaralaštva do: 25. ožujka (petak) 2022. – na poveznicu (link) agencije koja će dobiti natječaj (javna nabava).

 

Napomena: Samo će se pozvanim sudionicima Škole stvaralaštva, nakon potvrde dolaska, biti dostupna poveznica (link) za uplatu kotizacije i prijavu smještaja ili online sudjelovanja u Školi stvaralaštva.

 

Podaci o uplati kotizacije bit će objavljeni na internetskoj stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022). Za sve one koji ne uplate kotizaciju do 25. ožujka (petak) 2022. godine smatra se da odustaju od sudjelovanja u programu Škole i na njihovo mjesto dolazi prema broju bodova sljedeći rangirani učenik.

 

Napomena: Pozvani učenici iz Sisačko-moslavačke županije, koja je najviše stradala u potresu, odlukom Upravnog odbora, ne plaćaju sudjelovanje u programima Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022).

 

za učenike

– AZOO ne financira sudjelovanje u programu, ne organizira i ne plaća prijevoz ili online sudjelovanje za pozvane učenike u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022).

– Škole s područja Grada Zagreba uplaćuju troškove programa za učenike Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) prema navedenom datumu i nakon toga traže refundaciju od Grada Zagreba – samo za učenike s objavljene liste pozvanih učenika Grada Zagreba.

‒ Pozvani učenici iz Sisačko-moslavačke županije, koja je najviše stradala u potresu, odlukom Upravnog odbora ne plaćaju sudjelovanje u programima Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022).

 

za hospitante

‒ AZOO financira sudjelovanje u programu i smještaj (puni pansion) u Novigradu – isključivo za pozvane učitelje i nastavnike (hospitante) Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) ili online sudjelovanje.

‒ AZOO ne plaća dnevnice, ne organizira i ne plaća prijevoz za pozvane učitelje i nastavnike (hospitante) u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) ili online sudjelovanje.

 

Datumi

Vrijeme održavanja: 2. – 9. travnja 2022.

Prijave: od 22. 12. do 7. 2. 2021.

Županije mogu prijaviti broj djece

koju financiraju do: 4. veljače 2022.

Objava popisa pozvanih sudionika: 21. veljače 2022.

Potvrda dolaska učenika i hospitanata do: 11. ožujka 2022.

Obvezna uplata za učenike do: 25. ožujka 2022.

Škola stvaralaštva "Novigradsko proljeće"

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Priređivač

Osnovna škola | Scuola elementare Rivarela
Novigrad | Cittanova

Emonijska 4
52 466 Novigrad