Kotizacije za “Novigradsko proljeće” 2021.

Obavijest i primjer uplatnice.

Napomena: ustanove koje trebaju e-račun za kotizaciju mogu ga dobiti nakon završetka Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021).

Molimo da nam se jave izravno u računovodstvo e-mailom s podacima potrebnim za izdavanje e-računa: naziv, adresa i OIB.

U slučaju potrebe izdavanja predračuna, obratite se računovodstvu škole na e-mail: racunovodstvo@os-rivarela-novigrad.skole.hr

Molimo roditelje koji sami uplaćuju kotizacije da u pozivu na broj navedu OIB djeteta.

Škola stvaralaštva "Novigradsko proljeće"

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Priređivač

Osnovna škola | Scuola elementare Rivarela
Novigrad | Cittanova

Emonijska 4
52 466 Novigrad