Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće 2021.

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području.

 

Organizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 

Priređivač

Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova

 

Sjedište i adresa Državnoga povjerenstva

Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

 

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

 

Predsjednik Državnoga povjerenstva

Miroslav Mićanović, prof., viši savjetnik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

telefon: 01/27 85 093; telefaks: 01/27 85 001; e-mail: miroslav.micanovic@azoo.hr

 

Tajnica Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Davorka Parmač, prof.

Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

telefon: 052/75 70 05; mobitel: 091/27 57 005; e-mail: info@novigradsko-proljece.com

 

Vrijeme i mjesto održavanja

Od 10. do 17. travnja (subota – subota) 2021. online ili u Novigradu (istarskom).

 

Tema: Voda

 

Program

 • rad u radionicama jezično-umjetničkog područja u korelaciji s nastavnim sadržajima
 • sve radionice u sedmodnevnom radu ostvaruju unaprijed dogovorenu temu (Voda), koju razrađuju izražajnim sredstvima karakterističnim za pojedino kreativno područje: riječ, zvuk, slikui pokret.

 

Zadaci

 • okupljanje darovitih učenika iz Hrvatske motiviranih za rad u kreativnim radionicama
 • poticanje učenika na stvaralački rad pod stručnim voditeljstvom
 • svakodnevno praćenje rada radionica na internetskim stranicama Škole: novigradsko-proljece.com
 • primjena stvaralačkog modela rada i pozitivnih iskustava Škole u odgojno-obrazovnim školskim programima
  • stjecanje znanja i spoznaja iz jezično-umjetničkog područja
  • primjena različitih metodičkih pristupa i njihova korelacija u ostvarivanju jezično-umjetničkih sadržaja
  • poticanje razvoja višestrukih kompetencija iz različitih grana umjetnosti kroz primjenu načela korelativnosti u nastavi
  • poticanje kreativnosti kao komponenata darovitosti
  • stjecanje različitih praktičnih vještina
  • razvijanje estetskih vrijednosti i socijalnih vještina
  • poticanje učitelja i nastavnika sudionika Škole da stečena znanja i iskustva prenose u svoje škole
  • stručno usavršavanje voditelja izvannastavnih aktivnosti u školama
  • izlaganje radova sudionika Škole stvaralaštva (izložbe i prezentacije)
  • suradnja s medijima.

 

Smjernice razvoja

 • praćenje primjene programskog koncepta Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u redovnoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima i svim ostalim oblicima rada s učenicima u školi
 • stručno praćenje učenika i hospitanata (učitelja i nastavnika) i njihova motiviranosti za rad u izvannastavnim aktivnostima
 • priprema stručne literature o darovitim učenicima i izrada didaktičkih materijala za rad s darovitima.

 

Načela

 • dobrovoljnost sudjelovanja
 • sloboda stvaralačkog izražavanja
 • sustavnost brige za darovite
 • uvažavanje prava na različitost
 • razvojnost i težnja prema izvrsnosti
 • timski rad.

 

Radionice

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021) organizirat će sljedeće radionice: Literarna radionica, Izrada slikovnice, Scenska radionica (I, II, III), Filmska radionica, Novine na internetu, Radijska radionica, Televizijska radionica, Skladateljska radionica, Radionica scenske glazbe, Radionica aranžiranja i glazbene produkcije, Radionica pjevanja, Plesna radionica, Radionica digitalne ilustracije, Keramičarska radionica, Slikarska radionica, Slikarsko-scenografska radionica, Lutkarska radionica, Fotoradionica, Radionica cirkuskih vještina. Škola traje sedam dana po programu koji će biti objavljen na internetskim stranicama organizatora Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021): (www.azoo.hr; www.novigradsko-proljece.com).

Sudjelovanje u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 

Kriteriji

Pri odabiru učenika i hospitanata za radionice vodi se računa o zastupljenosti županija Republike Hrvatske u Školi stvaralaštva. Upravni odbor i članovi Državnog povjerenstva u skladu s ovlastima, a vezano za rad u radionicama Škole stvaralaštva, vode brigu o materijalnim sredstvima, odlučuju o broju učenika i hospitanata u pojedinim radionicama i broju zastupljenih škola iz županije iz kojih dolaze učenici i hospitanti.

 

U pravilu učenici i hospitanti mogu sudjelovati dva puta, osim u slučaju kada voditelji radionica i stručni tim procijene da je za podržavanje i razvoj učenikove darovitosti i hospitantova profesionalnog razvoja poželjan nastavak dolaska u Školu, pri čemu se uzimaju u obzir evaluacije voditelja za one učenike i hospitante koji su već bili sudionici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“.

 

Odabir učenika

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021), zbog iznimne situacije uvjetovane pandemijom, neće provoditi novo online prijavljivanje polaznika radionica nego će prošlogodišnji pozvani polaznici Škole stvaralaštva potvrditi svoj dolazak ili online sudjelovanje u Školi stvaralaštva.

 

Odabir hospitanata

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021), zbog iznimne situacije uvjetovane pandemijom, neće provoditi novo online prijavljivanje hospitanata za radionica nego će prošlogodišnji pozvani hospitanti Škole stvaralaštva potvrditi svoj dolazak ili online sudjelovanje u Školi stvaralaštva.

 

Napomena: za tehničke poteškoće i nedoumice tijekom prijavljivanja i potvrđivanja dolaska možete se javiti na e-adresu: support@novigradsko-proljece.com

 

Liste pozvanih učenika i hospitanata

Popis pozvanih učenika i hospitanata bit će objavljen na internetskim stranicama: www.azoo.hr (AZOO), http://www.novigradsko-proljece.com/web/ (Škola stvaralaštva)

 

Konačne objavljene liste po radionicama ne mogu se naknadno mijenjati. Izbor dviju radionica u Školi stvaralaštva podrazumijeva spremnost učenika i hospitanata na sudjelovanja u bilo kojoj od njih i ne postoji mogućnost zamjene radionica prije ili za vrijeme održavanja Škole stvaralaštva.

 

Liste pozvanih učenika i hospitanata objavljene na internetskim stranicama AZOO-a i Škole stvaralaštva ujedno su i službeni poziv, što znači da pozvani učenici, učitelji i nastavnici, ili njihove škole, neće dobivati posebne, dodatne, službene pozive za dolazak u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021).

 

Tijekom održavanja Škole stvaralaštva (uživo ili online) sudionici Škole stvaralaštva ne pohađaju nastavu.

 

Potvrda dolaska

 

Učenici

Pozvani učenici potvrđuju dolazak u Školu stvaralaštva na online prijavnicama najkasnije do: 26. veljače (petak) 2021. Potvrda dolaska je važeća samo ako su, uz sve druge uvjete, ispunjeni inicijalni upitnici.

 

Hospitanti

Pozvani hospitanti potvrđuju dolazak u Školu stvaralaštva na online prijavnicama najkasnije do: 26. veljače (petak) 2021. Potvrda dolaska je važeća samo ako su, uz sve druge uvjete, ispunjeni inicijalni upitnici.

 

Zaštita osobnih podataka

Potvrdom dolaska učenika i hospitanata na sudjelovanje u programima Škole stvaralaštva Agencija za odgoj i obrazovanje i Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ stječu pravo objavljivanja njihovih imena, fotografija i reproduciranja radova na internetskim stranicama, u tiskanim izdanjima i drugim oblicima.

 

Financiranje i prijevoz

Županije i škole mogu pronaći darovatelja i sponzora, koji bi darovitom učeniku ili učenicima omogućili dolazak u Školu stvaralaštva, kao jedinu takve vrste u Republici Hrvatskoj.

Cijena sudjelovanja u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021) – za učenike – bit će objavljena nakon provedbe postupka javne nabave na internetskim stranicama organizatora Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ najkasnije do objave konačne liste sudionika.

Obvezna uplata za učenike sudionike Škole stvaralaštva do: 26. ožujka (petak) 2021. – na poveznicu (link) agencije koja će dobiti natječaj (javna nabava).

 

Napomena: Samo će se pozvanim sudionicima Škole stvaralaštva, nakon potvrde dolaska, biti dostupna poveznica (link) za uplatu kotizacije i prijavu smještaja ili online sudjelovanja u Školi stvaralaštva.

 

Podaci o uplati kotizacije bit će objavljeni na internetskoj stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021). Za sve one koji ne uplate kotizaciju do 26. ožujka (petak) 2021. godine smatra se da odustaju od sudjelovanja u programu Škole i na njihovo mjesto dolazi prema broju bodova sljedeći rangirani učenik.

 

Napomena: Pozvani učenici iz Sisačko-moslavačke županije, koja je najviše stradala u potresu, odlukom Upravnog odbora, ne plaćaju sudjelovanje u programima Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021).

 

za učenike

 • AZOO ne financira sudjelovanje u programu, ne organizira i ne plaća prijevoz ili onlinesudjelovanje za pozvane učenike u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021).
 • Škole s područja Grada Zagreba uplaćuju troškove programa za učenike Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021) prema navedenom datumu i nakon toga traže refundaciju od Grada Zagreba – samo za učenike s objavljene liste pozvanih učenika Grada Zagreba.
 • Pozvani učenici iz Sisačko-moslavačke županije, koja je najviše stradala u potresu, odlukom Upravnog odbora ne plaćaju sudjelovanje u programima Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021).

 

za hospitante

 • AZOO financira sudjelovanje u programu i smještaj (puni pansion) u Novigradu – isključivo za pozvane učitelje i nastavnike (hospitante) Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021) ili online
 • AZOO ne plaća dnevnice, ne organizira i ne plaća prijevoz za pozvane učitelje i nastavnike (hospitante) u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021) ili online

 

Datumi

Vrijeme održavanja: 10. – 17. travnja 2021.

Županije mogu prijaviti broj djece

koju financiraju do: 5. veljače 2021.

Potvrda dolaska učenika i hospitanata do: 26. veljače 2021.

Objava popisa pozvanih sudionika: 5. ožujka 2021.

Obvezna uplata za učenike do: 26. ožujka 2021.

 

Upravni odbor

Upravni odbor izrađuje okvirni plan i program rada Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, priprema organizaciju i pravila sudjelovanja za učenike, hospitante i voditelje, skrbi za provedbu programa Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, usklađuje rad odbora, radionica i brine o materijalnim sredstvima.

 

 1. Miroslav Mićanović, prof., AZOO, Zagreb, tajnik Državnog povjerenstva
 2. Davorka Parmač, prof.,OŠ-SE RIVARELA, Novigrad, tajnica Škole stvaralaštva
 3. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture, Zagreb, predsjednica Upravnog odbora

 

Programsko vijeće

Programsko vijeće odgovara za program i rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i podnosi Agenciji za odgoj i obrazovanje izvješće o ostvarenju programa te predlaže mjere za poboljšanje rada. Ima zadaću pripremiti prostor za rad, pribaviti materijal za rad radionica, nastavna sredstva i pomagala, osigurati nesmetan rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i smještaj učenika, hospitanata i voditelja radionica te koordinirati rad radionica.

 

 1. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 2. Sonja Ivić, učiteljica, OŠ Vladimir Gortan, Rijeka
 3. Betina Boban, knjižničarka, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 4. Doris Kovačić, prof., Glazbena škola I. M. Ronjgova, Rijeka
 5. Sandra Miani, računovođa, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 6. Azra Softić Imamović, tajnica, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 7. Davorka Parmač, prof.,OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 8. Damjan Vasiljević, slobodni umjetnik, Rijeka

 

Stručni tim

Osnovna zadaća Stručnog tima je znanstvenim metodama pratiti, procjenjivati sudionike i planirati rad i razvoj Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u svrhu unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada s darovitim učenicima u jezično-umjetničkom području:

 • selekcija učenika
 • napredovanje učenika u različitim jezično-umjetničkim izrazima
 • kvantitativna i kvalitativna analiza programa
 • stručno usavršavanje hospitanata /učitelja
 • samovrednovanje Škole.

 

 1. Mirela Barbaroša Šikić, viša savjetnica za hrvatski jezik, AZOO
 2. sc. Vesna Ivasović, viša savjetnica za psihologiju, AZOO
 3. Luka Juras, stručni suradnik psiholog, OŠ Sveta Klara, Zagreb
 4. Nora Krstulović, kazališna redateljica, Zagreb
 5. Dajana Miloš, vanjski suradnik (muzikoterapeut), OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 6. Borna Nemet, student, Učiteljski fakultet, Zagreb
 7. Davorka Parmač, prof.,OŠ–SE RIVARELA, Novigrad, tajnica Škole stvaralaštva
 8. sc. Željko Rački, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 9. Ana Sikavica, univ. bacc. art. produkcije, Zagreb
 10. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture, Zagreb

 

ČLANOVI DRŽAVNOG POVJERENSTVA ŠKOLE STVARALAŠTVA „NOVIGRADSKO PROLJEĆE“

 

 1. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 2. Branko Čegec, prof., Meandarmedia, Zagreb
 3. sc. Miroslav Huđek, voditelj Europskog Talent Centra Hrvatska, Varaždin
 4. Miroslav Mićanović, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, predsjednik DP-a
 5. Davorka Parmač, prof., ravnateljica OŠ–SE RIVARELA, Novigrad, tajnica Škole stvaralaštva
 6. sc. Željko Rački, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 7. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kultureRepublike Hrvatske, Zagreb

 

Napomena

Uporaba imenica (učenik, učitelj, nastavnik, voditelj) u tekstu podrazumijeva i osobe ženskog i muškog spola, dakle: učenice/ učenike, učiteljice/ učitelje, nastavnice/ nastavnike, voditeljice/ voditelje.

Škola stvaralaštva "Novigradsko proljeće"

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Priređivač

Osnovna škola | Scuola elementare Rivarela
Novigrad | Cittanova

Emonijska 4
52 466 Novigrad