Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ 2019.

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području.

Organizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Priređivač

Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova

Sjedište i adresa državnoga povjerenstva

Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Tajnik državnoga povjerenstva

Miroslav Mićanović, prof., viši savjetnik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

telefon: 01/27 85 093; telefaks: 01/27 85 001; e-mail: miroslav.micanovic@azoo.hr

Tajnica Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Davorka Parmač, prof.

Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

telefon: 052/75 70 05; mobitel: 091/27 57 005; e-mail: info@novigradsko-proljece.com

Vremenik: od 6. do 13. travnja (subota – subota) 2019. u Novigradu (istarskom).

Tema: Svjetlo.

Program

 • rad u radionicama jezično-umjetničkog područja u korelaciji s nastavnim sadržajima
 • sve radionice u sedmodnevnom radu ostvaruju unaprijed dogovorenu temu (Svjetlo), koju razrađuju izražajnim sredstvima karakterističnim za pojedino kreativno područje: riječ, zvuk, slikui pokret.

Zadaci

 • okupljanje darovitih učenika iz Hrvatske motiviranih za rad u kreativnim radionicama
 • poticanje učenika na stvaralački rad pod stručnim voditeljstvom
 • svakodnevno praćenje rada radionica na internetskim stranicama Škole: novigradsko-proljece.com
 • primjena stvaralačkog modela rada i pozitivnih iskustava Škole u odgojno-obrazovnim školskim programima
  • stjecanje znanja i spoznaja iz jezično-umjetničkog područja
  • primjena različitih metodičkih pristupa i njihova korelacija u ostvarivanju jezično-umjetničkih sadržaja
  • poticanje razvoja višestrukih kompetencija iz različitih grana umjetnosti kroz primjenu načela korelativnosti u nastavi
  • poticanje kreativnosti kao komponenata darovitosti
  • stjecanje različitih praktičnih vještina
  • razvijanje estetskih vrijednosti i socijalnih vještina
  • poticanje učitelja i nastavnika sudionika Škole da stečena znanja i iskustva prenose u svoje škole
  • stručno usavršavanje voditelja izvannastavnih aktivnosti u školama
  • izlaganje radova sudionika Škole stvaralaštva (izložbe i prezentacije)
  • suradnja s medijima.

Smjernice razvoja

 • praćenje primjene programskog koncepta Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u redovnoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima i svim ostalim oblicima rada s učenicima u školi
 • stručno praćenje učenika i hospitanata (učitelja i nastavnika) i njihova motiviranosti za rad u izvannastavnim aktivnostima
 • priprema stručne literature o darovitim učenicima i izrada didaktičkih materijala za rad s darovitima.

Načela

 • dobrovoljnost sudjelovanja
 • sloboda stvaralačkog izražavanja
 • sustavnost brige za darovite
 • uvažavanje prava na različitost
 • razvojnost i težnja prema izvrsnosti
 • timski rad.

Vrijeme i mjesto održavanja

Škola će se održati od 6. do 13. travnja (subota – subota) 2019. godine u OŠ-SE RIVARELA u Novigradu (istarskom). Daroviti učenici i zainteresirani učitelji i nastavnici, oni koji su se istakli radom u navedenim područjima (prema radionicama) mogu se prijaviti od 11. siječnja (ponedjeljak) 2019. do 8. veljače (petak) 2019.

Važno: Potvrdom dolaska učenika i hospitanata na sudjelovanje u programima Škole stvaralaštva Agencija za odgoj i obrazovanje i Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ stječu pravo objavljivanja njihovih imena, fotografija i reproduciranja radova na internetskim stranicama, u tiskanim izdanjima i drugim oblicima.


Sudjelovanje u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Online prijava

Prije ispunjavanja online prijave potrebno je da odgovorna osoba škole (razrednik u suradnji sa stručnom službom i voditeljem izvannastavnih aktivnosti), prouči na internetskoj stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ – poveznica (link)

 

 1. Opis radionica
 2. Upute za online prijavu

Online prijava za Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019) – za učenike

Učenici se prijavljuju isključivo online. Svi prilozi moraju biti u digitalnom obliku (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi i sl.). Prijava za učenike je na adresi:

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnica-ucenika-za-skolu-stvaralastva/

Online prijava za Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019) – za hospitante

Hospitanti se prijavljuju isključivo online. Svi prilozi moraju biti u digitalnom obliku (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi i sl.). Prijava za hospitante je na adresi:

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnica-za-voditelja-izvannastavnih-aktivnosti-hospitanta/

Dolaskom u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019) odabrani hospitanti preuzimaju obveze tijekom trajanja i nakon Škole, predviđene programom Škole (sudjelovanje u radionicama u uvjetima i prema metodama, dežurstva, izvješća i dr.).

Tehnička potpora: tehničke poteškoće i nedoumice prije i tijekom prijavljivanja možete se javiti na e-adresu: support@novigradsko-proljece.com

Odabir učenika

U Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019) mogu se prijaviti učenici za koje stručna služba škole iz koje dolaze utvrdi sposobnost i zanimanje za određenu radionicu jezično-umjetničkog područja.

Kriteriji

 1. Pravilno ispunjena prijavnica (koju isključivo ispunjava škola: učitelj, voditelj izvannastavne aktivnosti ili stručni suradnik).
 2. Priloženo motivacijsko pismo (ispunjavaju učenici osobno, opseg od 150 do 300 riječi, motivacijsko pismo sadrži: životopis, motivaciju za odabir dvije prijavljene radionice i druge interese učenika, očekivanja od radionica).
 3. Procjena dodatne dokumentacije specifične za prijavu na pojedinu radionicu (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi, potvrde i priznanja, sudjelovanja na radionicama, na svim razinama natjecanja i na smotrama, drugi samostalni radovi kao što su natječaji, izložbe i slično…).

Važno: Izbor od dvije radionice podrazumijeva spremnost sudjelovanja u bilo kojoj od njih i ne postoji mogućnost zamjene radionica prije ili za vrijeme održavanja Škole stvaralaštva.

Odabir hospitanata

U Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019) mogu se prijaviti učitelji i nastavnici za koje stručna služba u školi u kojoj rade utvrde sposobnost i zanimanje za određenu radionicu jezično-umjetničkog područja.

Kriteriji

 1. Pravilno ispunjena prijavnica (ispunjava učitelj, nastavnik, stručni suradnik koji želi sudjelovati u Školi stvaralaštva
 2. Priloženo motivacijsko pismo od 250 do 500 riječi, koje sadrži kratki životopis, dosadašnje profesionalno djelovanje, očekivanja od sudjelovanja na Školi stvaralaštva te osobnu motivaciju za odabir dvije prijavljene radionice).
 3. Dodatna dokumentacija specifična za prijavu na pojedinu radionicu (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi, potvrde i priznanja, sudjelovanja na radionicama, sudjelovanja na svim razinama natjecanja i na smotrama, drugi samostalni radovi kao što su natječaji, izložbe i slično, stručni skupovi, aktivi… ).
 4. Preporučuje se da hospitanti pošalju kratki film (u trajanju od 1 do 2 minute): uzmite mobitel ili kameru u ruke i snimite kratku videoprijavu na temu:Zašto želim biti hospitant/ hospitantica u Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće?

Važno: Izbor od dvije radionice podrazumijeva spremnost sudjelovanja u bilo kojoj od njih i ne postoji mogućnost zamjene radionica prije ili za vrijeme održavanja Škole stvaralaštva.

Dodatne napomene o odabiru učenika i hospitanata:

Pri odabiru učenika i hospitanata za radionice vodi se računa o zastupljenosti županija Republike Hrvatske u Školi stvaralaštva.

Upravni odbor i članovi Državnog povjerenstva u skladu s ovlastima, a vezano za rad u radionicama Škole stvaralaštva, vodi brigu o materijalnim sredstvima, odlučuju o broju učenika i hospitanata u pojedinim radionicama i broju zastupljenih škola iz županije iz kojih dolaze učenici i hospitanti.

U pravilu, učenici i hospitanti mogu sudjelovati dva puta, osim u slučaju kada voditelji radionica i stručni tim procijene da je za podržavanje i razvoj učenikove darovitosti i hospitantova profesionalnog razvoja poželjan nastavak dolaska u Školu, pri čemu se uzimaju u obzir evaluacije voditelja za one učenike i hospitante koji su već bili sudionici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“.

Datumi prijavljivanja

Učenici i hospitanti mogu se prijaviti:  od 11. siječnja (ponedjeljak) 2019.

do 8. veljače (petak) 2019.

Županije mogu prijaviti broj djece

koju financiraju: do 8. veljače (petak) 2019.

Popis pozvanih sudionika bit će objavljen: 4. ožujka (ponedjeljak) 2019.

Popis pozvanih učenika i hospitanata bit će objavljen na internetskim stranicama:

AZOO: www.azoo.hr

Škola stvaralaštva: http://www.novigradsko-proljece.com/web/

Napomena: Konačne objavljene liste po radionicama ne mogu se naknadno mijenjati.


Potvrda dolaska

Učenici

Pozvani učenici potvrđuju dolazak u Školu stvaralaštva na online prijavnicama najkasnije do:

 1. ožujka (petak) 2019.

 

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnica-ucenika-za-skolu-stvaralastva/

 

Napomena: Potvrda dolaska je važeća samo ako su, uz sve druge uvjete, ispunjeni inicijalni upitnici.

 

Kotizacija

Podaci o uplati kotizacije bit će na internetskoj stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019). Za sve one koji ne uplate kotizaciju do 22. ožujka (petak) 2019. godine, smatra se da odustaju od sudjelovanja u programu Škole i na njihovo mjesto dolazi prema broju bodova sljedeći rangirani učenik.

 

Važno: Samo će pozvanim sudionicima Škole stvaralaštva, nakon potvrde dolaska, biti dostupna poveznica (link) za uplatu kotizacije i prijavu smještaja.

 

Hospitanti

Pozvani hospitanti potvrđuju dolazak u Školu stvaralaštva na online prijavnicama najkasnije do:

 1. ožujka (petak) 2019.

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnica-za-voditelja-izvannastavnih-aktivnosti-hospitanta/

Napomena: Potvrda dolaska je važeća samo ako su, uz sve druge uvjete, ispunjeni inicijalni upitnici.

Važno: Liste pozvanih učenika i hospitanata objavljene na internetskim stranicama AZOO-a i Škole stvaralaštva ujedno su i službeni poziv, što znači da pozvani učenici, učitelji i nastavnici, ili njihove škole, neće dobivati posebne, dodatne, službene pozive za dolazak u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019).

Radionice – županije, sufinanciranje

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019) organizirat će dvadeset i jednu radionicu (literarna, izrada slikovnice, scenska, filmska, radionica novine na internetu, radijska, televizijska, skladateljska, radionica scenske glazbe, radionica aranžiranja i glazbene produkcije, radionica pjevanja, plesna, radionica grafičkog dizajna, kostimografska, radionica slikarstva, slikarsko-scenografska radionica, lutkarska radionica, fotoradionica) i traje sedam dana, po programu koji će biti objavljen na internetskim stranicama organizatora Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019): (www.azoo.hr; www.novigradsko-proljece.com).

Županije i škole mogu pronaći darovatelja i sponzora, koji bi darovitom učeniku ili učenicima omogućili dolazak u Školu stvaralaštva, kao jedinu takve vrste u Republici Hrvatskoj.

Cijena sudjelovanja u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019) – za učenike – bit će objavljena nakon provedbe postupka javne nabave na internetskim stranicama organizatora Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2019. najkasnije do objave konačne liste sudionika.

Obvezna uplata za učenike sudionike Škole stvaralaštva: do 22. ožujka (petak) 2019. – na poveznicu (link) agencije koja će dobiti natječaj (javna nabava).

 

Važno: Samo će se pozvanim sudionicima Škole stvaralaštva, nakon potvrde dolaska, biti dostupna poveznica (link) za uplatu kotizacije i prijavu smještaja.

Financiranje i prijevoz

 

za učenike

 • AZOO ne financira sudjelovanje u programu, ne organizira i ne plaća prijevoz – za pozvane učenike u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019).
 • Škole s područja Grada Zagreba uplaćuju troškove programa za učenike Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019) prema navedenom datumu i nakon toga traže refundaciju od Grada Zagreba – samo za učenike s liste pozvanih Grada Zagreba.

 

za hospitante

 • AZOO financira sudjelovanje u programu i smještaj (puni pansion) u Novigradu – isključivo za pozvane učitelje i nastavnike (hospitante) Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019).
 • AZOO ne plaća dnevnice, ne organizira i ne plaća prijevoz za pozvane učitelje i nastavnike (hospitante) u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2019).

 

Upravni odbor

Upravni odbor izrađuje okvirni plan i program rada Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, priprema organizaciju i pravila sudjelovanja za učenike, hospitante i voditelje, skrbi za provedbu programa Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, usklađuje rad odbora, radionica i brine o materijalnim sredstvima.

 

 1. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture,  Zagreb, predsjednica Upravnog odbora
 2. Miroslav Mićanović, prof., AZOO, Zagreb, tajnik Državnog povjerenstva
 3. Davorka Parmač, prof.,OŠ-SE RIVARELA, Novigrad, tajnica Škole stvaralaštva

Programsko vijeće

Programsko vijeće odgovara za program i rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i podnosi Agenciji za odgoj i obrazovanje izvješće o ostvarenju programa te predlaže mjere za poboljšanje rada. Ima zadaću pripremiti prostor za rad, pribaviti materijal za rad radionica, nastavna sredstva i pomagala, osigurati nesmetan rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i smještaj učenika, hospitanata i voditelja radionica te koordinirati rad radionica.

 

 1. Davorka Parmač, prof.,OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 2. Joža Prudeus, prof., slobodni umjetnik, Samobor
 3. Doris Kovačić, prof., Glazbena škola I. M. Ronjgova, Rijeka
 4. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 5. Sonja Ivić, učiteljica, OŠ Vladimir Gortan, Rijeka
 6. Damjan Vasiljević, slobodni umjetnik, Rijeka
 7. Eva Mofardin, tajnica, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 8. Ljiljana Kostić, knjižničarka, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 9. Sandra Miani, računovođa, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad

Stručni tim

Osnovna zadaća Stručnog tima je znanstvenim metodama pratiti, procjenjivati sudionike i planirati rad i razvoj Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u svrhu unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada s darovitim učenicima u jezično-umjetničkom području:

 • selekcija učenika
 • napredovanje učenika u različitim jezično-umjetničkim izrazima
 • kvantitativna i kvalitativna analiza programa
 • stručno usavršavanje hospitanata /učitelja
 • samovrednovanje Škole.
 1. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture, Zagreb
 2. sc. Darko Lončarić, Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
 3. sc. Željko Rački, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 4. sc. Vesna Ivasović, viša savjetnica za psihologiju, AZOO
 5. Ana Sikavica, univ. bacc. art. produkcije, Zagreb
 6. Davorka Parmač, prof.,OŠ–SE RIVARELA, Novigrad, tajnica Škole stvaralaštva
 7. Nora Krstulović, kazališna redateljica, Zagreb
 8. Borna Nemet, student, Učiteljski fakultet, Zagreb
 9. Maja Manzin, stručna suradnica pedagoginja, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 10. Sara Findrik, stručna suradnica psihologinja, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad

ČLANOVI DRŽAVNOG POVJERENSTVA ŠKOLE STVARALAŠTVA „NOVIGRADSKO PROLJEĆE“

 1. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 2. Branko Čegec, prof., Meandarmedia, Zagreb
 3. sc. Darko Lončarić, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka
 4. Miroslav Mićanović, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, tajnik
 5. Davorka Parmač, prof., ravnateljica OŠ–SE RIVARELA, Novigrad, predsjednica
 6. Josip Prudeus, samostalni umjetnik, Samobor
 7. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture, Zagreb

Napomena

Uporaba imenica (učenik, učitelj, nastavnik, voditelj) u tekstu podrazumijeva i osobe ženskog i muškog spola, dakle: učenice/ učenike, učiteljice/ učitelje, nastavnice/ nastavnike, voditeljice/ voditelje.