Upute za pozvane hospitante i učenike

Informacije o uplatama i načinu prijavljivanja pozvanih u Školu stvaralaštva Novigradsko proljeće (2018)

Informacije o uplatama i načinu prijavljivanja pozvanih u Školu stvaralaštva Novigradsko proljeće (2018)

Pozvani sudionici u Školu stvaralaštva “Novigradsko proljeće” (2018) trebaju potvrditi svoj dolazak najkasnije do: 19. ožujka (ponedjeljak) 2018.

Nakon 19. ožujka 2018. liste pozvanih učenika i hospitanata bit će ažurirane s obzirom na broj učenika i hospitanata koji su potvrdili dolazak u Školu stvaralaštva. Potvrda dolaska iznimno je važna jer će nakon toga biti objavljene konačne liste pozvanih.

Objavljujemo upute za prijavu smještaja agencije Horizont, koja na osnovi natječaja javne nabave organizira smještaj sudionika Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2018) i uplatnicu za kotizaciju.

Horizont_upute_za_prijavu_smjestaja_2018

 

UPLATNICA-2018

Napomena za učenike

potvrda dolaska u Školu stvaralaštva je do 19. ožujka 2018. Za sve koji ne uplate kotizaciju do 19. ožujka (ponedjeljak) 2018. godine, smatra se da odustaju od sudjelovanja i na njihovo mjesto dolazi sljedeći rangirani učenik prema broju bodova.

Podaci o uplati kotizacije nalaze se na internetskoj stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2018.

Učenici su dužni poslati skeniranu i potpisanu Izjavu roditelja, obrazac izjave se nalazi na internetskim stranicama Novigradskog proljeća.

Pozvani učenici se prijavljuju agenciji Horizont i po dospijeću uplatnice plaćaju smještaj do: 31. ožujka 2018.

Potvrdu dolaska mogu obaviti ISKLJUČIVO osobe koje su ispunile prijavnicu.

Da biste mogli pristupiti formularima za potvrdu dolaska – MORATE biti ulogirani.

Nakon što ste se ulogirali, u popisu pozvanih kandidata kliknite na OIB prijavnice koju želite potvrditi i zatim slijedite upute na ekranu.

Napomena za hospitante

Pozvani hospitanti prijavljuju se agenciji Horizont za smještaj i potvrđuju dolazak u Školu stvaralaštva online najkasnije do: 19. ožujka (ponedjeljak) 2018.

Potvrdu dolaska mogu obaviti ISKLJUČIVO osobe koje su ispunile prijavnicu.

Da biste mogli pristupiti formularima za potvrdu dolaska – MORATE biti ulogirani.

Nakon što ste se ulogirali, u popisu pozvanih kandidata kliknite na OIB prijavnice koju želite potvrditi i zatim slijedite upute na ekranu.

Napomena: Liste pozvanih učenika i hospitanata objavljene na internetskim stranicama AZOO-a i Škole stvaralaštva ujedno su i službeni poziv, što znači da pozvani učenici, učitelji i nastavnici, ili njihove škole, neće dobivati posebne, dodatne, službene pozive za dolazak u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2018.

Zahvaljujemo vam na interesu za Školu stvaralaštva.