Radionice Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2018)

 1. LITERARNA RADIONICA – bavi se lirskom pjesmom i kratkom pričom, upućuje na moguće načine pisanja i maštanja, daje odgovore na temu i otkriva povijest i sadašnjost književnosti.Voditelj: BRANKO ČEGEC
 2. IZRADA SLIKOVNICE – razvija smisao za pisanje i slikanje, sposobnost plošnog oblikovanja, vještine u izradi slikovnice (različite književne vrste, grafičko oblikovanje, manipulacija različitim likovnim tehnikama, priborima i materijalima).Voditeljica: SONJA IVIĆ
 3. SCENSKA RADIONICA – razvijanje sposobnosti scenskog izražavanja glasom i tijelom), ovladavanje elementima glume, tehnikama scenskog izražavanja i stvaranja. Radionice se odvijaju u tri odvojene skupine.Voditelji: MARIO KOVAČ, SARA STANIĆ, IVAN OŽEGOVIĆ
 4. FILMSKA RADIONICA – bavit će se elementima filmskog izraza (scenarij, montaža i sl.), filmom u funkciji škole (npr. kako prezentirati svoju školu u filmskom mediju).Voditelj: STIPAN FILAKOVIĆ, SANDRA BASTAŠIĆ
 5. RADIONICA NOVINE NA INTERNETU – upoznavanje osnova novinarske struke, osnove uporabe WordPress sustava za online izdavaštvo, kreiranje novina na internetu – ‘news portala’.Voditeljica: KRISTINA KOVAČEVIĆ
 6. RADIJSKA RADIONICA – razvijanje sposobnosti kreativnog radijskog izražavanja, odabira i razrade teme/ priče (novinarsko izražavanje), upoznavanje i vladanje procesom i tehnikama snimanja i obrade zvuka.Voditelj: SRĐAN NOGIĆ
 7. VIDEODOKUMENTARNA RADIONICA – praćenje događanja i rada svih radionica u Školi stvaralaštva, što uključuje i svladavanje različitih tehnika snimanja, razgovaranja, traženja.Voditelj: MARINKO MARINKIĆ
 8. SKLADATELJSKA RADIONICA – bavi se elementima glazbene pismenost (note, mjera, ritam, melodija, oblici…), razvijanjem glazbene kreativnosti i iskustva u stvaranju glazbenog izričaja.Voditeljica: MIRJANA ŽUŽIĆ
 9. RADIONICA SCENSKE GLAZBE –Zamišljena je kao glazbena radionica u kojoj ćeš skladati svoju instrumentalnu glazbu, na svom instrumentu, ali i za druge instrumente; kao samostalnu i kao scensko-filmsku glazbu.

  Vizualna, kako scenska tako i filmska umjetnost, ali i bilo koji vid stvaralaštva nezamisliv je bez glazbene(zvučne) pozadine/podloge s naglaskom da ta glazba nije nešto iza(otraga, pozadi), već nedjeljivi, jednako važan dio.

  Npr. ples i glazba gotovo da su prožeti jedno s drugim, pa je pitanje možemo li odvojiti ta dva stvaralaštva? Možemo li samo gledati ples ili samo slušati glazbu. Kako ćemo skladati? Što je inspiracija? Što je glazbena tema? Što je aranžman? Kako ‘povezati’ sliku i ton?

  Na ta i mnoga druga pitanja tražit ćeš odgovore zajedno s drugim polaznicima i svojim voditeljom radionice.

  Slično je i sa scenskim izričajem pa ćeš se u ovoj radionici upoznati i surađivati s drugim glazbenicima, pjevačima, glumcima, plesačima, pjesnicima – polaznicima drugih radionica.

  Važno je samo da poznaješ note i sviraš svoj instrument!

  U ovoj radionici ćeš dobiti priliku samostalno i grupno muzicirati, skladati, iskazati svoju inspiraciju i svoj glazbeni ukus, bilo da je riječ o klasičnoj ili pop, jazz, rock glazbi. Ili nekoj trećoj koju voliš i želiš svirati.

  Važno je da doneseš svoj instrument (klaviristi syntesizer obavezno) jer ćeš upravo na tom instrumentu komponirati i izvoditi svoje skladbe, ali i skladbe drugih polaznika; naime radit ćemo i zajedničke skladbe. Poželjno je i da snimiš sebe kako sviraš u trajanju do 1. minute. Bilo svoje ili tuđe kompozicije. I pošalješ u svojoj on-line prijavnici.

  Voditelj: DAMJAN VASILJEVIĆ

 10. RADIONICA ARANŽIRANJA I GLAZBENE PRODUKCIJE –  polaznici ove radionice imaju zadatak kreirati, aranžirati i producirati zvučne zapise i sadržaje i sudjelovati u i glazbeno scenskim sadržajima u suradnji s drugim radionicama.
  Npr. osmišljavanje i snimanje radijskih špica i glazbenih podloga, izrada glazbenih matrica, snimanje zbora i solista, pomoć u produkciji završne priredbe u zadacima produkcije.
  Cilj radionice je primjena glazbeničkih sposobnosti i izvan okvira glazbene teorije i prakse u konkretnim audio proizvodima.
  Voditelj: OLJA DEŠIĆ
 11. RADIONICA PJEVANJA – razvijanje glasovnih i slušnih sposobnosti, višeglasno pjevanje, glazbena pismenost (note, mjera, ritam, melodija, oblici…), pjevanje na programima Škole (izvan radionice).Voditeljica: DORIS KOVAČIĆ
 12. PLESNA RADIONICA – potiče kreativnost izražavanja pokretom i razvija motoričke sposobnosti (koordinacija) i ritmičnost, pomaže u usvajanju plesnih struktura (plesni programi) i plesnih tehnika.Voditeljica: IRENA ĐURKESAC
 13. RADIONICA GRAFIČKOG DIZAJNA – Polaznici radionice grafičkog dizajna upoznat će se s pojmom i ulogom grafičkog dizajna u današnjem društvu te s osnovnim sredstvima (medijima) prenošenja poruke krajnjem korisniku. Nakon istraživačke i asocijativne obrade zadane teme praktičnim će radom na računalu, u grafičkim programima, oblikovati poruku koju žele prenijeti promatraču. Poželjno je poznavanje osnova rada na računalu, ali nije uvjet.Voditeljica: FEODORA GUBAŠ ŠTIFANIĆ
 14. KERAMIČARSKA RADIONICA – razvijanje likovne kreativnost i sposobnosti prostorno-plastičnog oblikovanja, usvajanje likovnog jezika (boja, volumen, prostor, ritam, proporcija, kontrast…) i motoričkih sposobnosti za manipulaciju likovnih tehnika, pribora i materijala.Voditelj: BORIS ROCE
 15. KOSTIMOGRAFSKA RADIONICA – razvijanje likovne kreativnost i vještine oblikovanja odjevnih predmeta, sposobnosti osnovnog korištenja šivaćeg stroja, šivaćeg pribora i materijala i usvajanje osnovnih pojmova iz područja kostimografije i modnog oblikovanja.Voditeljica: ANAMARIJA BEVANDIĆ
 16. RADIONICA SLIKARSTVA – razvijanje likovne kreativnosti, motoričkih sposobnosti za manipulaciju likovnim tehnikama, priborom i materijalima, sposobnosti dvodimenzionalnog oblikovanja i usvajanje likovnog jezika.Voditelj: ĐANINO BOŽIĆ
 17. SLIKARSKO-SCENOGRAFSKA RADIONICA – razvijanje likovne kreativnosti i sposobnosti plošnog oblikovanja i oblikovanja u prostoru, usvajanje likovnog jezika (crta, boja, prostor, ritam, proporcija, kontrast…) i motoričkih sposobnost za manipulaciju likovnim tehnikama, priborom i materijalom.Voditelj: THEODOR DE CANZIANI
 18. LUTKARSKA RADIONICA – kreiranje i izrada lutaka, razvijanje sposobnosti smišljanja lika i priče, razvijanje govornih vještina i samostalno kreiranje lutkarskih situacija.Voditeljica: KRUNA TARLE
 19. FOTORADIONICA – razvijanje likovne kreativnosti i sposobnosti interpretiranja stvarnosti fotografskom slikom, usvajanje likovnog jezika, uočavanja bitnog i izdvajanje iz vizualnog konteksta, vještine uporabe foto– i informatičke opreme.Voditelj: BORISLAV BOŽIĆ