Radionice na Novigradskom proljeću 2016.

Popis i opis svih radionica.
 1. LITERARNA RADIONICA – bavi se lirskom pjesmom i kratkom pričom, upućuje na moguće načine pisanja i maštanja, daje odgovore na temu i otkriva povijest i sadašnjost književnosti.
  voditelj: BRANKO ČEGEC
 2. IZRADA SLIKOVNICE – razvija smisao za pisanje i slikanje, sposobnost plošnog oblikovanja, vještine u izradi slikovnice (različite književne vrste, grafičko oblikovanje, manipulacija različitim likovnim tehnikama, priborima i materijalima).
  voditeljica: SONJA IVIĆ
 3. SCENSKA RADIONICA – razvijanje sposobnosti scenskog izražavanja glasom i tijelom), ovladavanje elementima glume, tehnikama scenskog izražavanja i stvaranja.
  Napomena: dramske radionice će raditi u tri skupine.
  voditelji: MARIO KOVAČ, JADRANKA KORDA KRUŠLIN, GROZDANA LAJIĆ HORVAT
 4. FILMSKA RADIONICA – bavit će se elementima filmskog izraza (scenarij, montaža i sl.), filmom u funkciji škole (npr. kako prezentirati svoju školu u filmskom mediju).
  voditelj: SANDRA BASTAŠIĆ, MIRAN MIOŠIĆ
 5. RADIONICA NOVINE NA INTERNETU – upoznavanje osnova novinarske struke, osnove uporabe WordPress sustava za on-line izdavaštvo, kreiranje novina na internetu – ‘news portala’.
  voditeljica: KRISTINA KOVAČEVIĆ
 6. RADIJSKA RADIONICA – razvijanje sposobnosti kreativnog radijskog izražavanja, odabira i razrade teme/ priče (novinarsko izražavanje), upoznavanje i vladanje procesom i tehnikama snimanja i obrade zvuka.
  voditelj: SRĐAN NOGIĆ
 7. VIDEODOKUMENTARNA RADIONICA – praćenje događanja i rada svih radionica u Školi stvaralaštva, što uključuje i svladavanje različitih tehnika snimanja, razgovaranja, traženja.
  voditelj: JOSIP KRUNIĆ
 8. SKLADATELJSKA RADIONICA – bavi se elementima glazbene pismenost (note, mjera, ritam, melodija, oblici…), razvijanjem glazbene kreativnosti i iskustva u stvaranju glazbenog izričaja.
  voditeljica: MIRJANA ŽUŽIĆ
 9. RADIONICA SCENSKE GLAZBE – glazba u funkciji razvijanja senzibilnosti skupnog muziciranja vlastitih skladbi, stvaranje glazbe za potrebe drugih izričaja u Školi.
  Napomena: donijeti instrumente.
  voditelj: DAMJAN VASILJEVIĆ
 10. RADIONICA PJEVANJA – razvijanje glasovnih i slušnih sposobnosti, višeglasno pjevanje, glazbena pismenost (note, mjera, ritam, melodija, oblici…), pjevanje na programima Škole (izvan radionice).
  voditeljica: DORIS KOVAČIĆ
 11. PLESNA RADIONICA – potiče kreativnost izražavanja pokretom i razvija motoričke sposobnosti (koordinacija) i ritmičnost, pomaže u usvajanju plesnih struktura (plesni programi) i plesnih tehnika.
  voditeljica: IRENA ĐURKESAC
 12. RADIONICA GRAFIČKOG DIZAJNA – Polaznici radionice grafičkog dizajna upoznat će se s pojmom i ulogom grafičkog dizajna u današnjem društvu te s osnovnim sredstvima (medijima) prenošenja poruke krajnjem korisniku. Nakon istraživačke i asocijativne obrade zadane teme praktičnim će radom na računalu, u grafičkim programima, oblikovati poruku koju žele prenijeti promatraču. Poželjno je poznavanje osnova rada na računalu, ali nije uvjet.
  voditeljica: FEODORA GUBAŠ ŠTIFANIĆ
 13. KERAMIČARSKA RADIONICA – razvijanje likovne kreativnost i sposobnosti prostorno-plastičnog oblikovanja, usvajanje likovnog jezika (boja, volumen, prostor, ritam, proporcija, kontrast…) i motoričkih sposobnosti za manipulaciju likovnih tehnika, pribora i materijala.
  voditelj: BORIS ROCE
 14. KOSTIMOGRAFSKA RADIONICA – razvijanje likovne kreativnost i vještine oblikovanja odjevnih predmeta, sposobnosti osnovnog korištenja šivaćeg stroja, šivaćeg pribora i materijala i usvajanje osnovnih pojmova iz područja kostimografije i modnog oblikovanja.
  voditeljica: KATARINA RADOŠEVIĆ GALIĆ
 15. RADIONICA SLIKARSTVA – razvijanje likovne kreativnosti, motoričkih sposobnosti za manipulaciju likovnim tehnikama, priborom i materijalima, sposobnosti dvodimenzionalnog oblikovanja i usvajanje likovnog jezika.
  voditelj: ĐANINO BOŽIĆ
 16. SLIKARSKO-SCENOGRAFSKA RADIONICA – razvijanje likovne kreativnosti i sposobnosti plošnog oblikovanja i oblikovanja u prostoru, usvajanje likovnog jezika (crta, boja, prostor, ritam, proporcija, kontrast…) i motoričkih sposobnost za manipulaciju likovnim tehnikama, priborom i materijalom.
  voditelj THEODOR DE CANZIANI
 17. LUTKARSKA RADIONICA – kreiranje i izrada lutaka, razvijanje sposobnosti smišljanja lika i priče, razvijanje govornih vještina i samostalno kreiranje lutkarskih situacija.
  voditeljica KRUNA TARLE
 18. FOTORADIONICA – razvijanje likovne kreativnosti i sposobnosti interpretiranja stvarnosti fotografskom slikom, usvajanje likovnog jezika, uočavanja bitnog i izdvajanje iz vizualnog konteksta, vještine uporabe foto– i informatičke opreme.
  voditelj: BORISLAV BOŽIĆ

 

Škola stvaralaštva "Novigradsko proljeće"

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Priređivač

Osnovna škola | Scuola elementare Rivarela
Novigrad | Cittanova

Emonijska 4
52 466 Novigrad