Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ 2016.

Temeljne informacije o Novigradskom proljeću 2016.

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području.

 

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

 

Priređivač

Osnovna škola – Scuola elementare Rivarela, Novigrad – Cittanova

 

Sjedište i adresa državnoga povjerenstva

Osnovna škola – Scuola elementare Rivarela, Novigrad – Cittanova

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

 

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

 

Tajnik državnoga povjerenstva

Miroslav Mićanović, prof., viši savjetnik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

telefon: 01/27 85 093; telefaks: 01/27 85 001; e-mail: miroslav.micanovic@azoo.hr

 

Tajnica Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Davorka Parmač, prof.

Osnovna škola – Scuola elementare Rivarela, Novigrad – Cittanova

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

telefon: 052/75 86 02; mobitel: 091/27 57 005; e-mail: info@novigradsko-proljece.com

 

Vremenik

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ održat će se od 16. do 23. travnja (subota – subota) 2016. u Novigradu.

 

Tema Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ za 2016. godinu: Tržnica.

 

Program Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ obuhvaća

– rad u dvadeset višestruko heterogenih radionica jezično-umjetničkog područja u korelaciji s nastavnim sadržajima

– sve radionice u sedmodnevnom radu ostvaruju unaprijed dogovorenu temu (Tržnica), koju dalje razrađuju izražajnim sredstvima karakterističnim za pojedino kreativno područje: riječ, zvuk, sliku i pokret.

 

Zadaće Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

– okupljanje darovitih učenika iz Hrvatske motiviranih za rad u kreativnim radionicama

– poticanje učenika na stvaralački rad pod stručnim voditeljstvom

– svakodnevno praćenje rada radionica na internetskim stranicama Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (www.novigradsko-proljece.com)

– izlaganje radova sudionika Škole stvaralaštva (izložbe i prezentacije)

– primjena stvaralačkog modela rada i pozitivnih iskustava Škole stvaralaštva „Novigradsko  proljeće“ u odgojno-obrazovnim školskim programima

– poticanje učitelja i nastavnika sudionika Škole da stečena znanja i iskustva prenose u svoje škole

– stručno usavršavanje voditelja izvannastavnih aktivnosti u školama

– suradnja s medijima

– stjecanje znanja i spoznaja iz jezično-umjetničkog područja

– primjena različitih metodičkih pristupa i njihova korelacija u ostvarivanju jezično-umjetničkih sadržaja

– poticanje kreativnih komponenata darovitosti i razvoja divergentnog mišljenja

– stjecanje različitih praktičnih vještina

– razvijanje estetskih vrijednosti i socijalnih vještina.

 

Smjernice razvoja

– praćenje primjene programskog koncepta Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u redovnoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima i svim ostalim oblicima rada s djecom u školi

– stručno praćenje učenika i hospitanata (učitelja i nastavnika) i njihova motiviranost za rad u izvannastavnim aktivnostima

– priprema stručne literature o darovitim učenicima i izrada didaktičkih materijala za rad s darovitima.

 

Načela

– dobrovoljnost sudjelovanja

– sloboda stvaralačkog izražavanja

– timski rad.

 

Sudjelovanje u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 

Online prijava

 

Prije ispunjavanja online prijave potrebno je da odgovorna osoba škole (razrednik u suradnji sa stručnom službom i voditeljem izvannastavnih aktivnosti) prouči:

 

  1. Opis radionica – link na stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“
  2. Upute za online prijavu – link na stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 

  1. Online prijava za Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2016. – za učenike

 

Važno: Učenici se prijavljuju isključivo online. Svi prilozi moraju biti u digitalnom obliku (skenirani).

Škola stvaralaštva "Novigradsko proljeće"

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Priređivač

Osnovna škola | Scuola elementare Rivarela
Novigrad | Cittanova

Emonijska 4
52 466 Novigrad