Škola je utemeljena

Joža Prudeus

Riječ je o jedinstvenoj Školi u nas koja okuplja darovite učenike u stvaralačkim radionicama za riječ, zvuk, sliku i pokret. Ova Škola je započela radom 1974. godine pod nazivom Listopad u Novalji, okupljajući prvih godina djecu, voditelje i učitelje hospitante poglavito istarskoga, riječkoga, goranskoga i kvarnerskoga područja. Poticaj za Školu stvaralaštva koja se sadržajem i oblicima rada razlikuje od klasičnoga školskoga sustava, dala je tadašnja skupina iskusnih stručnjaka okupljenih oko Referade Rijeka Zavoda za školstvo, zanesenih zaljubljenika u rad s djecom, od kojih neki i danas rade.

Nažalost, danas više nema među sudionicima Škole njezinoga utemeljitelja profesora Mirka Todorića. Velik duhom, još veći skromnošću i samozatajnošću, ovaj “nepopravljivi djecoljubac” prerano je preminuo. Otišao je iznenada, ali je tijekom godina nesebičnoga davanja uspio ostaviti iza sebe čvrsto sazdanu Školu za darovite u rukama prijatelja i suradnika koji oduševljeno nastavljaju tragom kojim ih je “veliki dječak“ vodio i učio hodati uz djecu i za djecu. Bliži se deseta obljetnica smrti prof. Mirka Todorića. Prijedlog je Škole stvaralaštva da se na državnoj razini utemelji nagrada za rad s darovitima koja bi zasluženo nosila njegovo časno ime. Prvih je godina prof. Todorić u Novalji okupio kolege iz riječke referade i iskusne voditelje u radionicama za riječ, zvuk, sliku i pokret za nekoloko desetaka učenika u pet-šest radionica. Djecu su udomili novaljski vršnjaci, a troškove su Školi plaćali roditelji.

Novaljska OŠ Antuna Gustava Matoša s radošću je prihvatila da bude domaćin. Mnogo je toga nedostajalo, ali sve je nadomjestilo oduševljenje djece i voditelja. Oduševljeni bijahu i mještani jer su osjećali da im sredinu oplemenjuju darovita djeca svojom pjesmom, slikom, plesom-radošću. Oduševljeni bijahu i roditelji koji su s dragošću pljeskali na završnim priredbama slušajući i gledajući vrhunske dječje uratke. Bijaše to i jedan od razloga što se očevidno povećavao broj onih koji su željeli doći u Novalju u svoj dječji, stvaralački “listopad“.Uvjerivši se u vrsnost rada s djecom, mnogi su roditelji bili spremni platiti svaku cijenu samo da Škola ne prekine radom.Novalja više nije mogla prihvatiti veći broj sudionika. Sudbonosna je bila četrnaesta godina. Listopad u Novalji je morao potražiti novo nebo pod suncem, novi grad, novu školu domaćina. Zadnji put se zapjevala himna Listopada u Novalji.

N O V A L J A

Riječi: Zvonimir Balog
Glazba: Arsen Dedić

Nema na Pagu ljepšeg detalja
nego u listopadu što je Novalja
dok njome pjesma i smijeh odjekuje
nova ljubav tu vas očekuje.

Jer sve što danas iole valja
već desetljeće skuplja Novalja
i sve što vrijedi pred nama sjedi
sve što vrijedi pred nama sjedi.

Nema na Pagu ljepšeg detalja
neg u listopadu što je Novalja
ona je divna na mnogo načina.

Triput hura za domaćina!
Triput hura za domaćina!
Triput hura, hura, hura za domaćina!

Ovdje u jesen sunce plamti

sunce koje dugo se pamti
to sunce koje i noću sijeva
himnu mladosti sa nama pjeva.

Ovdje i u jesen …..

skolajeutemeljena1

 

Danas, o trećem desetljeću postojanja Škole stvaralaštva, spominjemo se Novalje sa sjetom i zahvaljujemo svim djelatnicima prve škole domaćina za sve što su učinili da Škola stvaralaštva u njih jedri i brodi dok nije odbrodila u Novigrad. Škola stvaralaštva za darovite učenike nastavlja radom pod novim imenom Novigradsko proljeće i znatno većim brojem darovitih učenika, učitelja hospitanata i radionica zahvaljujući spremnosti i zauzetosti ravnateljice OŠ Rivarela u Novigradu gđe Davorke Parmaa, te je pohađa oko 300 učenika, tridesetak voditelja i sedamdesetak hospitanata u 18 i više radionica. Škola za darovite učenike učvršćivala je i širila svoj ugled.

Za djecu i za odrasle postaje prestižno biti na Novigradskom proljeću. Tijekom dosadašnjih stvaralačkih godina Školu je pohodilo oko 6.000 djece i oko 1.500 učitelja. Godine 1997. Škola ulazi u obrazovni sustav hrvatskoga školstva te u novom ustroju u sklopu Ministarstva prosvjete i šport RH okuplja darovite učenike iz svih hrvatskih županija. Podršku Školi stvaralaštva daju županije koje šalju djecu i grad Novigrad. Posebna pohvala i zahvalnost djelatnicima Osnovne škole Rivarela koji nesebično pomažu u pripremama i njezinom održavanju. Temeljne su značajke Škole stvaralaštva zadržane od početaka njezinoga djelovanja: okupljanje i zajednički rad darovitih učenika i iskusnih voditelja, nazočnost hospitanata – učitelja koji prateći rad upotpunjuju vlastita iskustva da bi kvalitetu novigradske škole presadili u svoje sredine, posebice njegujući korelaciju i integraciju između kreativnih izričaja; svake se godine određuje zajednička tema za sve radionice.
Ovome se posvećuje velika pozornost kako bi Škola u potpunosti ispunila svoje ciljeve i zadatke u odgojnom i obrazovnom smislu. Glede oblikovanja i odabira tema, oduvijek je vrijedilo pravilo da moraju biti originalne, izazovne, stvaralačke, zanimljive i “nemoguće”. Evo naslova nekih tema: Smijeh – ta biljka ljekovita , Kako je ludi Odisej zalutao u Novalju, Djevojčica traži dječaka u gradu, Žena, Biti drugačiji u potrazi za dobrim, Dijete, Obitelj, Istarske legende, San, Žubor i žamor (ekologija), Od uha do uha (životna vedrina), Ne biti sam, Vrata, Novo Nebo, nova Zemlja, To i naopako. Koliko godina, toliko plemenitih, općeljudskih tema koje su odgajale djecu za novi svijet, svijet mira, sreće i čovječnosti. Rad u Školi prati pedagoško-psihološki tim te doprinosi da Škola u svim područjima postiže visoku razinu rada: od izbora darovitih do vrednovanja temeljnih pokazatelja uspješnosti, sposobnosti i kreativnosti učenika i hospitanata. Rezultat tako osmišljenoga rada ogleda se u vrhunskim dječjim ostvarenjima tijekom jednotjednog trajanja Škole.

skolajeutemeljena2

 

Riječ je o brojnim skladbama malih skladatelja, vrhunskim grafičkim radovima raznih tehnika, brojnim recitatorskim i scenskim nastupima u raznim prostorima, o poetsko-glazbenoj priredbi u crkvi, maštovitoj scenografiji, kostimografiji, batiku, keramičkim radovima vrhunske kakvoće, o tiskanju novinarskoga, literarnoga i strip lista, i plesa što sve uvijek ponovo oduševljava djecu i odrasle, roditelje i pedagoge kao i mnoge drug posjetitelje svake godine. Dakle, riječ je o Školi koja sadržajima i načinom rada kvalitetno iskače iz postojećeg sustava i standarda, o Školi koja može biti oglednom ne samo školama u Hrvatskoj, već sličnima u Europi i u svijetu. Posebna je vrijednost Škole stvaralaštva što njeguje opće humane zasade te razvija i oplemenjuje odlike svakoga djeteta i svakoga sudionika kao čovjeka i osobe. Upravo po tim ljudskim, društvenim, etičkim i estetskim mjerilima, Škola je uspjela opstala i u nedemokratskom okružju, tijekom Domovinskoga rata i teških poslijeratnih godina i u godinama rađanja demokracije.

Školu su nekoliko godina pohađala djeca i odrasli iz Slovenije i Italije, što je bilo dragocjeno iskustvo da djeca mogu i moraju postati most koji će lakše spajati i spojiti onda i ondje gdje to odraslima ide presporo i teže. Slovački veleposlanik gospodin Jan Patrik, posjetivši Školu, oduševljen viđenim, najljepšu je pohvalu izrazio porukom da u ovu Školu doskora moraju dolaziti i djeca iz drugih država jer imaju što vidjeti i naučiti. O tome se razmišlja u Školi, prije svega o pozivanju djece iz hrvatskog iseljeništva (Mađarska, Češka, Slovačka, Rumunjska, Austrija, Italija), a postupno alisigurno za koju godinu bit će ovdje zasigurno i djece drugih narodnosti, jer djeca su svuda djeca, divna i velika, a takva su u ovu Školu dobro došla. Škola je pokrenula i kreativne vikende. Po troje voditelja obilazi gradove diljem Hrvatske i u tri dana poučava veće skupine učitelja željnih novih spoznaja za bolji rad u izvannastavnim djelatnostima. Hvala mnogobrojnim umjetnicima, pedagozima, učiteljima, glumcima, profesorima, novinarima i društvenim uglednicima koji su svoje znanje, vrijeme i ljubav darivali, darivali. Ovim Zbornikom želimo:
– zabilježiti ono osobito i zanimljivo u radu i djelovanju Škole stvaralaštva za buduće polaznike
– Školu stvaralaštva predstaviti hrvatskoj školskoj i općoj javnosti
– potaknuti učitelje i prosvjetnu javnost na životniji, smisleniji, kreativniji, drukčiji i bolji pristup učenicima, školskom prostoru i radu
– potaknuti prosvjetnu i lokalnu javnost na skrb o drovitima i sposobnijima.

Do sada je tiskan samo jedan zbornik Škole stvaralaštva pod naslovom Škola dječjega stvaralaštva riječju, zvukom, slikom i pokretom Novigradsko proljeće – novigradska pomlad – Primavera 92., ovim zbornikom želimo dati opću sliku rada i života u Školi stvaralaštva. Počeli smo u Novalji u vrijeme klasičnih pisaćih strojeva i indiga, a dočekasmo dane da računalo bilježi i pamti sve.

skolajeutemeljena3

Škola stvaralaštva "Novigradsko proljeće"

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Priređivač

Osnovna škola | Scuola elementare Rivarela
Novigrad | Cittanova

Emonijska 4
52 466 Novigrad