Novigradsko proljeće danas

Dubravka Parmać

Godine 1997. Škola dječjeg stvaralaštva doživljava najveće promjene u organizacijskom smislu, jer te godine Školu, kao dio školskoga sustava, preuzima Ministarstvo prosvjete i športa RH te od te godine u Školu dolaze daroviti osnovci iz s v I h hrvatskih županija po preporuci županijskih prosvjetnih ureda. Za prikaz rada Škole stvaralaštva poslužit će nam 2002. školska godina.

Načela
Osnivači Škole temeljili su svoje pretpostavke na mogućnostima ostvarivanja načela korelacije, integracije i vertikalnog slijeda u jezičnoumjetničkom području. Ta se načela poštuju i danas. Rad Škole prati stručni pedagoško-psihološki tim, a bilježi se video-snimkama, fotografijama i pohranom svih uradaka.

Cilj
Novigradsko proljeće postalo je učilištem darovitih učenika i učitelja i jedino je takve vrste u Hrvatskoj. Cilj je Škole da učenici, a posebice učiteljihospitanti, prihvate drukčiji, suvremeni način rada i da ga prenesu u svoje škole.

To se postiže:

-PLANOVIMA I PROGRAMIMA RADIONICA. Izrađuje ih i osmišljava svaki voditelj poštujući opći program, uz mogućnost promjene i stupnjevanje unutar skupine.

SLIČNIM PUTEVIMA ALI RAZLIČITIM OSTVARENJIMA U ODNOSU NA KLASIČNU ŠKOLU: metode i oblici rada stalno se izmjenjuju; u središtu je polaznikučenik; glavni cilj je poticanje kreativnosti i divergentne misaone
produkcije; znanje se usvaja kroz igru, prevladava unutarnja motivacija, cjelokupni se rad odvija fleksibilno, bez zvona i ograničenja (radi se dvokratno, a često i cijele dane i noći), jer se kolektivno radi s lakoćom i zadovoljstvom i poučavaju se korisne sposobnosti.

STRUKTUROM POLAZNIKA I RADIONICA: 10-15 polaznika istih ili sličnih interesa i sposobnosti; svaka radionica radi odvojeno, ali su stalno prisutne korelacija i integracija (radionica, sadržaja), polaznici radionica višestruko su heterogeni (iz svih županija; različitih dobi od IV. – VIII. razreda, ponekad i srednjoškolci; dolaze s određenim navikama drukčijega rada; neki su polaznici Škole prvi put, neki drugi, treći ili četvrti).

-IZBOROM I STILOM RADA VODITELJA. Voditelj je voditelj u pravom smislu riječi, ne služi se prisilnim metodama, suradnik je u radu, prijatelj koji zna više, ali se ne nameće već pomaže da kvalitete svih sudionika dođu do punog izražaja.

ORGANIZACIJOM PROSTORA.
 Prostor se stalno mijenja i pretvara u mjesto kakvo trenutno odgovara potrebama, bez ograničenja i prisile; on je stvaralački poticajan a u njemu se osjeća sloboda i zadovoljstvo; ne sputava i služi nama, a ne mi njemu.

Organizacija1

 

Prezentacije radionica

SUDIONICI ŠKOLE STVARALAŠTVA
1. DAROVITI UČENICI čija je darovitost otkrivena i potvrđena te koji žele svoju darovitost razvijati i unapređivati. Ove godine 250 učenika iz 17 županija.
2. HOSPITANTI su učitelji koji u svojim sredinama u izvannastavnim aktivnostima postižu zapažene rezultate. Ove godine 83 učitelja hospitanata iz 17 županija.
3. VODITELJI, osobe koje su potvrđene u svojoj sredini vlastitim ugledom, radom i rezultatima kao uspješni učitelji ili mentori kao što su književnici, novinari, likovni, glazbeni i filmski umjetnici, koreografi; 22 voditelja u 20 radionica.
4. STRUČNI TIM koji prati sveukupan rad Škole i daje prijedloge za njezino usavršavanje.

NAČELA RADA
Sve radionice u svom sedmodnevnom radu ostvaruju unaprijed dogovorenu temu koju onda dalje razrađuju izražajnim sredstvima svojstvenim za pojedino stvaralačko područje: RIJEČ, ZVUK, SLIKA ili POKRET a u jednoj od radionica: literarnoj, novinarskoj, recitatorskoj, scenskoj, plesnoj, glazbenoj, slikarsko-scenografskoj, keramičkoj, oblikovnoj, grafičkoj, stripu, batiku, kostimografskoj, fotoradionici.

FINANCIRANJE
Troškove za voditelje i hospitante podmiruje Ministarstvo prosvjete I športa, dok trošak boravka i školovanja darovitih učenika snose županije iz kojih djeca dolaze.

MATERIJAL
Sve su radionice na vrijeme naručile materjal i nastavna sredstva i pomagala potrebna za rad u radionicama. Osim potrošnog materijala koji se svake godine nabavlja prema prijedlogu voditelja, nabavljena su i tri kasetofona s CD-om za potrebe dramskih radionica, dvije pržilice, laserski pisač za novinarsku radionicu, novi računalni programi kojima je konačno uvedena potpuna evidencija sa svim potrebnim podacima, mini disk za glazbenu radionicu, 500 CD-a za radijske emisije, razglas za predstavljanje svih radionica.

TEMA
U Školi dječjeg stvaralaštva svake se godine odabire zajednička tema koja se suradnjom svih radionica razrađuje i ostvaruje u svakom umjetničkom izričaju.

Radio radionica: Višnja Biti, Tea Odobašić, Dario Odobašić
Radio radionica: Višnja Biti, Tea Odobašić, Dario Odobašić

 

 

Škola stvaralaštva "Novigradsko proljeće"

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Priređivač

Osnovna škola | Scuola elementare Rivarela
Novigrad | Cittanova

Emonijska 4
52 466 Novigrad