LITERARNA RADIONICA – bavi se lirskom pjesmom i kratkom pričom, upućuje na moguće načine pisanja i maštanja, daje odgovore na temu i otkriva povijest i sadašnjost književnosti.
Voditelj: BRANKO ČEGEC

IZRADA SLIKOVNICE – razvija smisao za pisanje i slikanje, sposobnost plošnog oblikovanja, vještine u izradi slikovnice (različite književne vrste, grafičko oblikovanje, manipulacija različitim likovnim tehnikama, priborima i materijalima).
Voditeljica: SONJA IVIĆ

SCENSKA RADIONICA – razvijanje sposobnosti scenskog izražavanja glasom i tijelom), ovladavanje elementima glume, tehnikama scenskog izražavanja i stvaranja. Radionice se odvijaju u tri odvojene skupine.
Voditelji: MARIO KOVAČ, SARA STANIĆ, IVAN OŽEGOVIĆ

FILMSKA RADIONICA – bavit će se elementima filmskog izraza (scenarij, montaža i sl.), filmom u funkciji škole (npr. kako prezentirati svoju školu u filmskom mediju).
Voditelj: STIPAN FILAKOVIĆ, SANDRA BASTAŠIĆ

RADIONICA NOVINE NA INTERNETU – upoznavanje osnova novinarske struke, osnove uporabe WordPress sustava za online izdavaštvo, kreiranje novina na internetu – ‘news portala’.
Voditeljica: KRISTINA KOVAČEVIĆ

RADIJSKA RADIONICA – razvijanje sposobnosti kreativnog radijskog izražavanja, odabira i razrade teme/ priče (novinarsko izražavanje), upoznavanje i vladanje procesom i tehnikama snimanja i obrade zvuka.
Voditelj: SRĐAN NOGIĆ

TELEVIZIJSKA RADIONICA – praćenje događanja i rada svih radionica u Školi stvaralaštva, što uključuje i svladavanje različitih tehnika snimanja, razgovaranja, traženja.
Voditelj: MARINKO MARINKIĆ

SKLADATELJSKA RADIONICA – bavi se elementima glazbene pismenost (note, mjera, ritam, melodija, oblici…), razvijanjem glazbene kreativnosti i iskustva u stvaranju glazbenog izričaja.
Voditeljica: MIRJANA ŽUŽIĆ

RADIONICA SCENSKE GLAZBE – glazba u funkciji razvijanja senzibilnosti skupnog muziciranja vlastitih skladbi, stvaranje glazbe za potrebe drugih izričaja u Školi.
Voditelj: DAMJAN VASILJEVIĆ

RADIONICA ARANŽIRANJA I GLAZBENE PRODUKCIJE – glazba u funkciji razvijanja senzibilnosti skupnog muziciranja vlastitih skladbi, stvaranje glazbe za potrebe drugih izričaja u Školi.
Voditelj: OLJA DEŠIĆ i MATKO BASARA

RADIONICA PJEVANJA – razvijanje glasovnih i slušnih sposobnosti, višeglasno pjevanje, glazbena pismenost (note, mjera, ritam, melodija, oblici…), pjevanje na programima Škole (izvan radionice).
Voditeljica: DORIS KOVAČIĆ

PLESNA RADIONICA – potiče kreativnost izražavanja pokretom i razvija motoričke sposobnosti (koordinacija) i ritmičnost, pomaže u usvajanju plesnih struktura (plesni programi) i plesnih tehnika.
Voditeljica: IRENA ĐURKESAC

RADIONICA GRAFIČKOG DIZAJNA – Polaznici radionice grafičkog dizajna upoznat će se s pojmom i ulogom grafičkog dizajna u današnjem društvu te s osnovnim sredstvima (medijima) prenošenja poruke krajnjem korisniku. Nakon istraživačke i asocijativne obrade zadane teme praktičnim će radom na računalu, u grafičkim programima, oblikovati poruku koju žele prenijeti promatraču. Poželjno je poznavanje osnova rada na računalu, ali nije uvjet.
Voditeljica: FEODORA GUBAŠ ŠTIFANIĆ

KERAMIČARSKA RADIONICA – razvijanje likovne kreativnost i sposobnosti prostorno-plastičnog oblikovanja, usvajanje likovnog jezika (boja, volumen, prostor, ritam, proporcija, kontrast…) i motoričkih sposobnosti za manipulaciju likovnih tehnika, pribora i materijala.
Voditelj: ZINKA BREKALO

KOSTIMOGRAFSKA RADIONICA – razvijanje likovne kreativnost i vještine oblikovanja odjevnih predmeta, sposobnosti osnovnog korištenja šivaćeg stroja, šivaćeg pribora i materijala i usvajanje osnovnih pojmova iz područja kostimografije i modnog oblikovanja.
Voditeljica: LUCIJA PRSTEC SMOLČEC

RADIONICA SLIKARSTVA – razvijanje likovne kreativnosti, motoričkih sposobnosti za manipulaciju likovnim tehnikama, priborom i materijalima, sposobnosti dvodimenzionalnog oblikovanja i usvajanje likovnog jezika.
Voditelj: ĐANINO BOŽIĆ

SLIKARSKO-SCENOGRAFSKA RADIONICA – razvijanje likovne kreativnosti i sposobnosti plošnog oblikovanja i oblikovanja u prostoru, usvajanje likovnog jezika (crta, boja, prostor, ritam, proporcija, kontrast…) i motoričkih sposobnost za manipulaciju likovnim tehnikama, priborom i materijalom.
Voditelj: THEODOR DE CANZIANI

LUTKARSKA RADIONICA – kreiranje i izrada lutaka, razvijanje sposobnosti smišljanja lika i priče, razvijanje govornih vještina i samostalno kreiranje lutkarskih situacija.
Voditeljica: KRUNA TARLE

FOTORADIONICA – razvijanje likovne kreativnosti i sposobnosti interpretiranja stvarnosti fotografskom slikom, usvajanje likovnog jezika, uočavanja bitnog i izdvajanje iz vizualnog konteksta, vještine uporabe foto– i informatičke opreme.
Voditelj: BORISLAV BOŽIĆ