Radionice 2017.

 1. LITERARNA RADIONICA – bavi se lirskom pjesmom i kratkom pričom, upućuje na moguće načine pisanja i maštanja, daje odgovore na temu i otkriva povijest i sadašnjost književnosti.
  voditelj: Branko Čegec
 1. IZRADA SLIKOVNICE – razvija smisao za pisanje i slikanje, sposobnost plošnog oblikovanja, vještine u izradi slikovnice (različite književne vrste, grafičko oblikovanje, manipulacija različitim likovnim tehnikama, priborima i materijalima).
  voditeljica: Sonja Ivić
 1. SCENSKE RADIONICE – razvijanje sposobnosti scenskog izražavanja glasom i tijelom), ovladavanje elementima glume, tehnikama scenskog izražavanja i stvaranja. Napomena: dramske radionice će raditi u tri skupine.
  voditelji: Mario Kovač, Sara Stanić, Ivan Ožegović
 1. FILMSKA RADIONICA – bavit će se elementima filmskog izraza (scenarij, montaža i sl.), filmom u funkciji škole (npr. kako prezentirati svoju školu u filmskom mediju).
  voditelji: Stipan Filaković, Sandra Bastašić
 1. RADIONICA NOVINE NA INTERNETU – upoznavanje osnova novinarske struke, osnove uporabe WordPress sustava za online izdavaštvo, kreiranje novina na internetu – ‘news portala’.
  voditeljica: Kristina Kovačević
 1. RADIJSKA RADIONICA – razvijanje sposobnosti kreativnog radijskog izražavanja, odabira i razrade teme/ priče (novinarsko izražavanje), upoznavanje i vladanje procesom i tehnikama snimanja i obrade zvuka.
  voditelj: Srđan Nogić
 1. VIDEODOKUMENTARNA RADIONICA – praćenje događanja i rada svih radionica u Školi stvaralaštva, što uključuje i svladavanje različitih tehnika snimanja, razgovaranja, traženja.
  voditelj: Marinko Marinkić
 1. SKLADATELJSKA RADIONICA – bavi se elementima glazbene pismenost (note, mjera, ritam, melodija, oblici…), razvijanjem glazbene kreativnosti i iskustva u stvaranju glazbenog izričaja.
  voditeljica: Mirjana Žužić
 1. RADIONICA SCENSKE GLAZBE – glazba u funkciji razvijanja senzibilnosti skupnog muziciranja vlastitih skladbi, stvaranje glazbe za potrebe drugih izričaja u Školi. Napomena: donijeti instrumente.
  voditelj: Damjan Vasiljević
 1. RADIONICA PJEVANJA – razvijanje glasovnih i slušnih sposobnosti, višeglasno pjevanje, glazbena pismenost (note, mjera, ritam, melodija, oblici…), pjevanje na programima Škole (izvan radionice).
  voditeljica: Doris Kovačić
 1. PLESNA RADIONICA – potiče kreativnost izražavanja pokretom i razvija motoričke sposobnosti (koordinacija) i ritmičnost, pomaže u usvajanju plesnih struktura (plesni programi) i plesnih tehnika.
  voditeljica: Irena Đurkesac
 1. RADIONICA GRAFIČKOG DIZAJNA – polaznici radionice grafičkog dizajna upoznat će se s pojmom i ulogom grafičkog dizajna u današnjem društvu te s osnovnim sredstvima (medijima) prenošenja poruke krajnjem korisniku. Nakon istraživačke i asocijativne obrade zadane teme praktičnim će radom na računalu, u grafičkim programima, oblikovati poruku koju žele prenijeti promatraču. Poželjno je poznavanje osnova rada na računalu, ali nije uvjet.
  voditeljica: Feodora Gubaš Štifanić
 1. KERAMIČARSKA RADIONICA – razvijanje likovne kreativnost i sposobnosti prostorno-plastičnog oblikovanja, usvajanje likovnog jezika (boja, volumen, prostor, ritam, proporcija, kontrast…) i motoričkih sposobnosti za manipulaciju likovnih tehnika, pribora i materijala.
  voditelj: Boris Roce
 1. KOSTIMOGRAFSKA RADIONICA – razvijanje likovne kreativnost i vještine oblikovanja odjevnih predmeta, sposobnosti osnovnog korištenja šivaćeg stroja, šivaćeg pribora i materijala i usvajanje osnovnih pojmova iz područja kostimografije i modnog oblikovanja.
  voditeljica: Katarina Radošević Galić
 1. RADIONICA SLIKARSTVA – razvijanje likovne kreativnosti, motoričkih sposobnosti za manipulaciju likovnim tehnikama, priborom i materijalima, sposobnosti dvodimenzionalnog oblikovanja i usvajanje likovnog jezika.
  voditelj: Đanino Božić
 1. SLIKARSKO-SCENOGRAFSKA RADIONICA – razvijanje likovne kreativnosti i sposobnosti plošnog oblikovanja i oblikovanja u prostoru, usvajanje likovnog jezika (crta, boja, prostor, ritam, proporcija, kontrast…) i motoričkih sposobnost za manipulaciju likovnim tehnikama, priborom i materijalom.
  voditelj: Theodor de Canziani
 1. LUTKARSKA RADIONICA – kreiranje i izrada lutaka, razvijanje sposobnosti smišljanja lika i priče, razvijanje govornih vještina i samostalno kreiranje lutkarskih situacija.
  voditeljica: Kruna Tarle
 1. FOTORADIONICA – razvijanje likovne kreativnosti i sposobnosti interpretiranja stvarnosti fotografskom slikom, usvajanje likovnog jezika, uočavanja bitnog i izdvajanje iz vizualnog konteksta, vještine uporabe foto– i informatičke opreme.
  voditelj: Borislav Božić
 2. RADIONICA ARANŽIRANJA I GLAZBENE PRODUKCIJE – radionica aranžiranja i produkcije razrađuje glazbene ideje i pretvara ih u ozbiljan tonski zapis. Harmoniziranje melodije, izbor ritma, korištenih instrumenata i zvukova, određivanje forme skladbe, usnimavanje instrumenata i vokala, osmišljavanje instrumentalnih dijelova, uređivanje snimljenih “traka” u računalu, te na kraju – montaža, miks i mastering, dio su ovog modernog i zabavnog analogno/digitalnog produkcijskog procesa.
  Polaznik ima priliku intenzivno sudjelovati u kreativnom procesu stvaranja tonske snimke uz rad u improviziranom školskom studiju gdje upoznaje informatičku i audio opremu i osnovne tehničke procese.
  Povezivanje s radionicama koje trebaju zvuk je prirodno: radijska (špice), scenska glazba i skladateljska (aranžmani i snimke). Ujedno, članovi ove radionice pomažu oko zvuka završne prezentacije škole stvaralaštva.
  voditelj: Olja Dešić