Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području.

 

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

 

Priređivač

Osnovna škola – Scuola elementare Rivarela, Novigrad – Cittanova

 

Sjedište i adresa državnoga povjerenstva

Osnovna škola – Scuola elementare Rivarela, Novigrad – Cittanova

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

 

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

 

Tajnik državnoga povjerenstva

Miroslav Mićanović, prof., viši savjetnik

 

Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

telefon: 01/27 85 093; telefaks: 01/27 85 001; e-mail: miroslav.micanovic@azoo.hr

 

Tajnica Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Davorka Parmač, prof.

Osnovna škola – Scuola elementare Rivarela, Novigrad – Cittanova

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

telefon: 052/75 86 02; mobitel: 091/27 57 005; e-mail: info@novigradsko-proljece.com

 

Organizacija

 

Upravni odbor

 

 1. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture RH-a, Zagreb, predsjednica Upravnog odbora
 2. Miroslav Mićanović, prof., AZOO, Zagreb, tajnik Državnog povjerenstva,
 3. Davorka Parmač, prof., OŠ-SE Rivarela, Novigrad, tajnica Škole stvaralaštva

 

Upravni odbor izrađuje okvirni plan i program rada Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, priprema organizaciju i pravila sudjelovanja za učenike, hospitante i voditelje, skrbi za provedbu programa Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, usklađuje rad odbora, radionica i brine o materijalnim sredstvima.

 

Programsko vijeće

 

 1. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 2. Sonja Ivić, učiteljica, OŠ Vladimir Gortan, Rijeka
 3. Betina Boban, knjižničarka, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 4. Doris Kovačić, prof., Glazbena škola I. M. Ronjgova, Rijeka
 5. Sandra Miani, računovođa, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 6. Azra Softić Imamović, tajnica, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 7. Davorka Parmač, prof., OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 8. Damjan Vasiljević, slobodni umjetnik, Rijeka

 

Programsko vijeće odgovara za program i rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i podnosi Agenciji za odgoj i obrazovanje izvješće o ostvarenju programa te predlaže mjere za poboljšanje rada. Ima zadaću pripremiti prostor za rad, pribaviti materijal za rad radionica, nastavna sredstva i pomagala, osigurati nesmetan rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i smještaj učenika, hospitanata i voditelja radionica te koordinirati rad radionica.

 

Stručni tim

 

 1. Mirela Barbaroša Šikić, viša savjetnica za hrvatski jezik, AZOO
 2. sc. Vesna Ivasović, viša savjetnica za psihologiju, AZOO
 3. Luka Juras, stručni suradnik psiholog, OŠ Sveta Klara, Zagreb
 4. Nora Krstulović, kazališna redateljica, Zagreb
 5. Dajana Miloš, vanjski suradnik (muzikoterapeut), OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 6. Borna Nemet, student, Učiteljski fakultet, Zagreb
 7. Davorka Parmač, prof., OŠ–SE RIVARELA, Novigrad, tajnica Škole stvaralaštva
 8. sc. Željko Rački, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 9. Ana Sikavica, univ. bacc. art. produkcije, Zagreb
 10. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture, Zagreb

Osnovna zadaća Stručnog tima je znanstvenim metodama ispitati sudionike Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u svrhu unaprijeđenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada s darovitim učenicima u jezično-umjetničkom području.

 

Područja praćenja:

 

 • selekcija učenika
 • napredovanje učenika u različitim jezično-umjetničkim izrazima
 • kvantitativne i kvalitativna analiza programa
 • stručno usavršavanje hospitanata/učitelja
 • samovrednovanje Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“.

 

Članovi državnog povjerenstva smotre Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 

 1. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 2. Branko Čegec, prof., Meandarmedia, Zagreb
 3. sc. Miroslav Huđek, voditelj Europskog Talent Centra Hrvatska, Varaždin
 4. Miroslav Mićanović, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, predsjednik DP-a
 5. Davorka Parmač, prof., ravnateljica OŠ–SE RIVARELA, Novigrad, tajnica Škole stvaralaštva
 6. sc. Željko Rački, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 7. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagreb