Uprava

Državno povjerenstvo Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

izrađuje plan i program rada Škole, priprema pravila sudjelovanja za sudionike, odabire voditelje radionica i koordinira njihov rad, skrbi za provedbu programa, koordinira rad s Organizacijskim odborom i s njim brine o materijalnim sredstvima.

Državno povjerenstvo Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće 2023/2024.

 1. Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik, AZOO, Zagreb, predsjednica
 2. Andrea Anić, prof., ravnateljica OŠ-SE Rivarela, Novigrad, članica
 3. Janko Bulović, mag. prim. educ., Učiteljski fakultet, Zagreb, član
 4. sc. Marijana Češi, viša savjetnica za hrvatski jezik, AZOO, Zagreb, članica
 5. prof. dr. sc. Gordana Keresteš, Katedra za razvojnu psihologiju, Filozofski fakultet, Zagreb, članica
 6. Miroslav Mićanović, prof., voditelj Odsjeka za opće poslove, AZOO, Zagreb, član
 7. Borna Nemet, mag. prim. educ., Učiteljski fakultet, Zagreb, član
 8. Zvjezdana Prohaska, prof., viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, AZOO, Rijeka, članica
 9. prof. dr. sc. Daria Rovan, Katedra za psihologiju, Učiteljski fakultet, Zagreb, članica
 10. Ana Sikavica, univ. mag. art. produkcije, slobodni umjetnik, Zagreb, članica
 11. Maja Zrnčić, prof., voditeljica programa Ruksak (pun) kulture, Ministarstvo kulture i medija, članica

Organizacijski odbor Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

Organizacijski odbor Škole ima zadaću pripremiti prostor za rad, pribaviti materijal za radionice, nastavna sredstva i pomagala, osigurati nesmetani rad Škole i smještaj učenika, učitelja i voditelja radionica.

 1. Andrea Anić, prof., ravnateljica, OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 2. Anteo Milos, gradonačelnik Grada Novigrada
 3. Patricia Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije
 4. Davorka Parmač, prof., Novigrad
 5. Theodor Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci
 6. Nora Krstulović, redateljica, Teatar.hr
 7. Azra Softić-Sinanović, tajnica,OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 8. Sandra Miani, računovođa, OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 9. Dolores Fabris, pedagoginja, OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 10. Dea Valenta, psihologinja, OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 11. Ljiljana Kostić, knjižničarka, OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 12. Sanja Pilat Federici, prof. OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 13. Jelena Kuhar, logopedinja, OŠ -SE Rivarela, Novigrad