Uprava

Upravni odbor

Upravni odbor izrađuje okvirni plan i program rada Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, priprema organizaciju i pravila sudjelovanja za učenike, hospitante i voditelje, skrbi za provedbu programa Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, usklađuje rad odbora, radionica i brine o materijalnim sredstvima.

 

 1. Miroslav Mićanović, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 2. Davorka Parmač, prof.,OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 3. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture i medija RH-a, Zagreb, predsjednica

 

Programsko vijeće

Programsko vijeće odgovara za program i rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i podnosi Agenciji za odgoj i obrazovanje izvješće o ostvarenju programa te predlaže mjere za poboljšanje rada. Ima zadaću pripremiti prostor za rad, pribaviti materijal za rad radionica, nastavna sredstva i pomagala, osigurati nesmetan rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i smještaj učenika, hospitanata i voditelja radionica te koordinirati rad radionica.

 

 1. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 2. Sonja Ivić, učiteljica, OŠ Vladimir Gortan, Rijeka
 3. Ljiljana Kostić, knjižničarka, OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 4. Doris Kovačić, prof., Glazbena škola I. M. Ronjgova, Rijeka
 5. Sandra Miani, računovođa, OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 6. Kornelija Gašić Maros, tajnica, OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 7. Davorka Parmač, prof.,OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 8. Damjan Vasiljević, slobodni umjetnik, Rijeka

 

Stručni tim

Osnovna zadaća Stručnog tima je znanstvenim metodama pratiti, procjenjivati sudionike i planirati rad i razvoj Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u svrhu unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada s darovitim učenicima u jezično-umjetničkom području:

 • selekcija učenika
 • napredovanje učenika u različitim jezično-umjetničkim izrazima
 • kvantitativna i kvalitativna analiza programa
 • stručno usavršavanje hospitanata /učitelja
 • samovrednovanje Škole.

 

 1. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Pula
 2. Janko Bulović, Učiteljski fakultet, Zagreb
 3. dr. sc. Marijana Češi, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 4. Nora Krstulović, kazališna redateljica, Zagreb
 5. Dolores Fabris, stručna suradnica pedagoginja, OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 6. Sara Findrik, stručna suradnica psihologinja, OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 7. Borna Nemet, Učiteljski fakultet, Zagreb
 8. Davorka Parmač, prof.,OŠ – SE Rivarela, Novigrad
 9. dr. sc. Željko Rački, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek
 10. Ana Sikavica, univ. bacc. art. produkcije, producentica, Zagreb
 11. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture i medija RH-a, Zagreb

 

ČLANOVI DRŽAVNOG POVJERENSTVA ŠKOLE STVARALAŠTVA „NOVIGRADSKO PROLJEĆE“

 

 1. Mirela Barbaroša Šikić, , Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 2. Miroslav Mićanović, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, predsjednik
 3. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 4. Branko Čegec, prof., Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek, Zagreb
 5. dr. sc. Miroslav Huđek, voditelj Europskog Talent Centra Hrvatska, Varaždin
 6. Davorka Parmač, prof., ravnateljica OŠ – SE Rivarela, Novigrad, tajnica
 7. dr. sc. Željko Rački, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek
 8. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture i medija RH-a, Zagreb