Uprava

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području.

 

Organizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 

Priređivač

Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova

 

Sjedište i adresa Državnoga povjerenstva

Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

 

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

 

Predsjednik Državnoga povjerenstva

Miroslav Mićanović, prof., viši savjetnik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

telefon: 01/27 85 093; telefaks: 01/27 85 001; e-mail: miroslav.micanovic@azoo.hr

 

Tajnica Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Davorka Parmač, prof.

Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

telefon: 052/75 70 05; mobitel: 091/27 57 005; e-mail: info@novigradsko-proljece.com

 

Organizacija

 

Upravni odbor

Upravni odbor izrađuje okvirni plan i program rada Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, priprema organizaciju i pravila sudjelovanja za učenike, hospitante i voditelje, skrbi za provedbu programa Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, usklađuje rad odbora, radionica i brine o materijalnim sredstvima.

 

 1. Miroslav Mićanović, prof., AZOO, Zagreb, tajnik Državnog povjerenstva
 2. Davorka Parmač, prof.,OŠ-SE RIVARELA, Novigrad, tajnica Škole stvaralaštva
 3. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture, Zagreb, predsjednica Upravnog odbora

 

Programsko vijeće

Programsko vijeće odgovara za program i rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i podnosi Agenciji za odgoj i obrazovanje izvješće o ostvarenju programa te predlaže mjere za poboljšanje rada. Ima zadaću pripremiti prostor za rad, pribaviti materijal za rad radionica, nastavna sredstva i pomagala, osigurati nesmetan rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i smještaj učenika, hospitanata i voditelja radionica te koordinirati rad radionica.

 

 1. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 2. Sonja Ivić, učiteljica, OŠ Vladimir Gortan, Rijeka
 3. Betina Boban, knjižničarka, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 4. Doris Kovačić, prof., Glazbena škola I. M. Ronjgova, Rijeka
 5. Sandra Miani, računovođa, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 6. Azra Softić Imamović, tajnica, OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 7. Davorka Parmač, prof.,OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 8. Damjan Vasiljević, slobodni umjetnik, Rijeka

 

Stručni tim

Osnovna zadaća Stručnog tima je znanstvenim metodama pratiti, procjenjivati sudionike i planirati rad i razvoj Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u svrhu unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada s darovitim učenicima u jezično-umjetničkom području:

 • selekcija učenika
 • napredovanje učenika u različitim jezično-umjetničkim izrazima
 • kvantitativna i kvalitativna analiza programa
 • stručno usavršavanje hospitanata /učitelja
 • samovrednovanje Škole.

 

 1. Mirela Barbaroša Šikić, viša savjetnica za hrvatski jezik, AZOO
 2. sc. Vesna Ivasović, viša savjetnica za psihologiju, AZOO
 3. Luka Juras, stručni suradnik psiholog, OŠ Sveta Klara, Zagreb
 4. Nora Krstulović, kazališna redateljica, Zagreb
 5. Dajana Miloš, vanjski suradnik (muzikoterapeut), OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 6. Borna Nemet, student, Učiteljski fakultet, Zagreb
 7. Davorka Parmač, prof.,OŠ–SE RIVARELA, Novigrad, tajnica Škole stvaralaštva
 8. sc. Željko Rački, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
 9. Ana Sikavica, univ. bacc. art. produkcije, Zagreb
 10. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture, Zagreb

 

ČLANOVI DRŽAVNOG POVJERENSTVA ŠKOLE STVARALAŠTVA „NOVIGRADSKO PROLJEĆE“

 

 1. Mirela Barbaroša Šikić, , Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 2. Miroslav Mićanović, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb – predsjednik Državnog povjerenstva
 3. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka – član
 4. Branko Čegec, prof., Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek, Zagreb – član
 5. sc. Miroslav Huđek, voditelj Europskog Talent Centra Hrvatska, Varaždin – član
 6. Davorka Parmač, prof., ravnateljica OŠ–SE RIVARELA, Novigrad – član
 7. sc. Željko Rački, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku – član
 8. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagreb – član

 

 

Škola stvaralaštva "Novigradsko proljeće"

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Priređivač

Osnovna škola | Scuola elementare Rivarela
Novigrad | Cittanova

Emonijska 4
52 466 Novigrad