Uprava

Upravni odbor Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

Upravni odbor Škole izrađuje okvirni plan i program rada Škole, priprema organizaciju i pravila sudjelovanja za učenike, učitelje i voditelje radionica, skrbi za provedbu programa Škole, usklađuje rad odbora i radionica te brine o materijalnim sredstvima.

 1. Mirela Barbaroša-Šikić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 2. Andrea Anić, prof., ravnateljica, OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 3. Anteo Milos, gradonačelnik Grada Novigrada
 4. Patricia Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije
 5. Theodor Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 6. Nora Krstulović, redateljica, Teatar.hr
 7. Miroslav Mićanović, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 8. Davorka Parmač, prof.

 

 

Organizacijski odbor Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

Organizacijski odbor Škole ima zadaću pripremiti prostor za rad, pribaviti materijal za radionice, nastavna sredstva i pomagala, osigurati nesmetani rad Škole i smještaj učenika, učitelja i voditelja radionica.

 1. Andrea Anić, prof., ravnateljica, OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 2. Davorka Parmač, prof., Novigrad
 3. Azra Softić-Sinanović, tajnica, OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 4. Sandra Miani, računovođa, OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 5. Dolores Fabris, pedagoginja, OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 6. Dea Valenta, psihologinja, OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 7. Ljiljana Kostić, knjižničarka, OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 8. Sanja Pilat Federici, prof., OŠ-SE Rivarela, Novigrad
 9. Jelena Kuhar, logopedinja, OŠ-SE Rivarela, Novigrad

 

Programski odbor Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće

Programski odbor Škole odgovara za program i rad Škole i podnosi predsjedniku Državnoga povjerenstva izvješće o ostvarenju programa, predlaže mjere za poboljšanje rada i koordinira rad učenika i učitelja (učitelja i nastavnika). U njegovom radu sudjeluju voditelji radionica, stručni tim i članovi Državnoga povjerenstva u skladu s uputama predsjednika Državnoga povjerenstva.