Teme

1990.  – DIJETE I PROLJEĆE
1991.  – ISTARSKE LEGENDE
1992.  – BITI DRUGAČIJI U POTRAZI ZA DOBROM
1993.  – OPĆI POTOP I NOINA LAĐA
1994.  – OBITELJ – CVIT – DITE
1995.  – ŽENA – SIMBOL ŽIVOTA I LJUBAVI
1996.  – SANJAMO
1997.  – ŽUBOR I ŽAMOR
1998.  – OD UHA DO UHA
1999.  – NE BITI SAM
2000. – VRATA
2001.  – NOVO NEBO, NOVA ZEMLJA
2002.  – DONESITE SVOJE, DA STVARAMO NAŠE – TO I NAOPAKO
2003.  – U SVEMU SVOJ
2004.  – URONIMO U SEBE, ZARONIMO U MORE
2005.  – IZ DUBINA PUT VISINA
2006.  – OSMIJEH
2007. – HARMONIJA – SUGLASJE RAZLIČITOSTI
2008. – SVA BOGATSTVA ŽIVOTINJSKOG CARSTVA
2009. – RASADNIK
2010.  – CIRKUS
2011. – VATRA
2012. – MOST
2013. – KLJUČ
2014. – SLATKOM LONCU POKLOPAC
2015. – LAĐA
2016. – TRŽNICA
2017. – MUZEJ MUZA
2018. – GODIŠNJA DOBA
2019. – SVJETLO
2021. – VODA

 

Teme1