O Školi stvaralaštva

ORGANIZATOR/

SUORGANIZATOR

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje

Osnovna škola – Scuola elementare Rivarela, Novigrad

OPIS

 

48. Škola stvaralaštva 34. Novigradsko proljeće (dalje ŠSNP) radionički je sedmodnevni program sa zajedničkom temom u svim radionicama za iznimno motivirane i potencijalno darovite učenike osnovnih škola u jezično-umjetničkom području (do 300 učenika, od toga do 30 učenika srednjih škola) i učitelje / nastavnike / stručne suradnike (dalje hospitanti) koji su se istaknuli svojim radom u jezično-umjetničkom području (40 hospitanata).

Ovogodišnja tema: KRUG

CILJEVI

 

*okupljanje iznimno motiviranih i potencijalno darovitih učenika u radionicama jezično-umjetničkoga područja

*poticanje učenika i hospitanata na stvaralački rad stručno-umjetničkim vođenjem

*poticanje kreativnosti kod učenika i hospitanata kao komponente darovitosti

*predstavljanje radova nastalih tijekom radioničkoga rada

*usvajanje i promicanje stvaralačkoga modela rada i pozitivnih iskustava hospitanata kao dio profesionalnoga razvoja te njegova primjena u svakodnevnom radu hospitanata u odgojno-obrazovnom sustavu:

– stjecanje znanja i usvajanje vještina rada u jezično-umjetničkom području u radu s učenicima

– poticanje primjene različitih metodičkih pristupa i njihova korelacija u ostvarivanju jezično-umjetničkih sadržaja

– poticanje razvoja kompetencija važnih za pojedino jezično-umjetničko područje, a koja se posreduju pojedinom radionicom primjenom načela korelativnosti u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima

– poticanje na predstavljanje rada i pojedine radionice u odgojno-obrazovnoj ustanovi, na županijskim vijećima te u programima namijenjenim profesionalnom razvoju odgojno-obrazovnih radnika

*praćenje, vrednovanje i samovrednovanje rada učenika, hospitanata i voditelja radionica te stručna podrška i usmjeravanje hospitanata za daljnji rad

 

RAZINE

 

 

državna

PREDSJEDNICA

DRŽAVNOGA

POVJERENSTVA

I KONTAKT

adresa e-pošte:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof.,

viša savjetnica za hrvatski jezik

01 2785 018

mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr

 

KATEGORIJE

 

Učenici i hospitanti zajednički sudjeluju u radu jedne od jezično-umjetničkih radionica koju vodi stručnjak za određeno područje, a koju sami odabiru u postupku prijave kao prvi i drugi izbor.

Unutar jezično-umjetničkih područja: RIJEČ, ZVUK, SLIKA i POKRET rad će biti organiziran u 19 radionica: Literarna, Izrada slikovnice, Scenska, Novine na internetu, Radijska, Televizijska, Filmska, Skladateljska, Scenska glazba, Pjevanje, Aranžiranje i glazbena produkcija, Plesna, Cirkuske vještine, Vizualna umjetnost – kiparstvo, Slikarsko-scenografska, Keramičarska, Lutkarska, Fotoradionica i Digitalna ilustracija.

Tijekom rada ostvaruje se integracija i korelacija s drugim radionicama te predstavljanje rada u dvama zajedničkim programima – koncertom i završnim predstavljanjem svih radionica na kraju procesa rada.

VREMENIK PRIJAVE

 

ZA ŠSNP obavljaju se DVIJE PRIJAVE koje su obvezne.

 

do 31. 1. 2024. Prijave učenika i hospitanata u sustavu https://natjecanja.azoo.hr/

 

26. 1. do 26. 2. 2024. Prijave učenika i hospitanata obrascima prijave na poveznici http://www.novigradsko-proljece.com/

 

27. 2. do 12. 3. 2024. Odabir učenika na poveznici

http://www.novigradsko-proljece.com/

 

27. 2. do 12. 3. 2024. Odabir hospitanata na poveznici

http://www.novigradsko-proljece.com/

 

15. 3. 2024. Objava pozvanih učenika i hospitanata na poveznici

http://www.novigradsko-proljece.com/

 

15. 3. 2024. Objava pozvanih hospitanata na poveznici

www.azoo.hr

 

20. 3. 2024. Rok za potvrdu sudjelovanja hospitanata na poveznici

http://www.novigradsko-proljece.com/

Rok za potvrdu sudjelovanja e-poštom na adresu

mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr

 

27. 3. 2024. Rok za potvrdu sudjelovanja učenika na poveznici

http://www.novigradsko-proljece.com/

Rok za uplatu kotizacije (opća uplatnica, OŠ Rivarela) i smještaja učenika (agencija nakon javne nabave) – sve informacije o iznosima uplate bit će objavljene na poveznici

http://www.novigradsko-proljece.com/

 

VREMENIK ŠSNP

 

od 6. do 13. travnja 2024.

*dolazak 6. 4. 2024. u poslijepodnevnim satima, večera i svečano otvaranje

*od 7. do 12. 4. 2024. rad u radionicama od 9 do 12 i od 16 do 18 sati, večernji programi, rad s hospitantima, koncert i svečano zatvaranje završnim predstavljanjem svih radionica

*13. 4. 2024. odlazak nakon doručka

MJESTO ODRŽAVANJA Novigrad (istarski) – OŠ-SE Rivarela
POSTUPAK PRIJAVE

 

Za sve dodatne informacije o prijavi i sudjelovanju 10. 1. 2024. godine održat će se informacijski online susret koji će biti objavljen u sustavu www.ettaedu.azoo.hr s početkom u 19 sati.

 

Učenike se prijavljuje na DVA mjesta (obje prijave su obvezne):

1.       učenike prijavljuje učitelj / nastavnik / stručni suradnik zadužen za rad u aplikaciji https://natjecanja.azoo.hr/ pod uvjetima navedenim u ovome tekstu, najkasnije do 31. 1. 2024.

Unutar sustava https://natjecanja.azoo.hr/ bilježi se prijava, predsjednik DP-a potvrđuje sudjelovanje, a škola koja je prijavila učenika preuzima pohvalnicu iz sustava.

2.       učenike prijavljuje učitelj/nastavnik/stručni suradnik zaposlen u školi pomoću obrasca prijave za učenike na poveznici http://www.novigradsko-proljece.com/ na temelju kojeg se obavlja stručni odabir i potvrđuje sudjelovanje za svakog prijavljenog učenika

Obrazac prijave za učenike nije nužno ispuniti odjednom već ga je moguće tijekom vremena prijave ispunjavati u fazama, a svaku promjenu spremiti u sustav, o čemu će detaljne upute biti navedene na http://www.novigradsko-proljece.com/.

Jednom zaključanu i predanu prijavnicu nije moguće naknadno mijenjati.

 

Unutar sustava http://www.novigradsko-proljece.com/ prikupljaju se obrasci prijava, obavlja se odabir, objavljuju se popisi učenika po radionicama, potvrđuje se sudjelovanje i bilježe odgovori u upitnicima.

Nakon potvrde dolaska te uplate smještaja i kotizacije završen je postupak prijave učenika.

Napomena: za pravovremenost prijave i točnost podataka u svim dijelovima prijave odgovoran je učitelj/nastavnik/stručni suradnik koji učeniku (i roditelju) daje informacije o ŠSNP te ga prijavljuje, a za podatke unesene u sustav https://natjecanja.azoo.hr/ osoba u školi zadužena za unos podataka.

 

HOSPITANTI (učitelj / nastavnik / stručni suradnik) prijavljuju se na DVA mjesta (obje su prijave obvezne).

Uvjet prijave je da učitelj / nastavnik / stručni suradnik osim sebe prijavljuje sudjelovanje najmanje jednog učenika/učenice.

1.       hospitant se prijavljuje u sustavu https://natjecanja.azoo.hr/ pod uvjetima navedenim u ovome tekstu

Unutar sustava https://natjecanja.azoo.hr/ bilježi se prijava, predsjednik DP-a potvrđuje sudjelovanje, a hospitant preuzima zahvalnicu iz sustava.

2.       hospitant se prijavljuje pomoću obrasca prijave za hospitante na poveznici http://www.novigradsko-proljece.com/ na temelju kojeg se obavlja stručni odabir i potvrđuje sudjelovanje za svakog prijavljenog hospitanta

Obrazac prijave za hospitante nije nužno ispuniti odjednom već ga je moguće tijekom vremena prijave ispunjavati u fazama, a svaku promjenu spremiti u sustav, o čemu će detaljne upute biti navedene na http://www.novigradsko-proljece.com/.

Jednom zaključanu i predanu prijavnicu nije moguće naknadno mijenjati.

 

Popis hospitanata (njih 40) objavljuje se na stranicama AZOO, a svoj dolazak svaki hospitant osobno potvrđuje e-poštom predsjednici Državnoga povjerenstva.

Nakon potvrde dolaska završen je postupak prijave hospitanata.

POSTUPAK ODABIRA Odabir učenika i hospitanata nakon prijave popunjavanjem odgovarajućega obrasca za prijavu na poveznici http://www.novigradsko-proljece.com/ obavljaju i stručnjaci za pojedini jezično-umjetnički izraz pri čemu se, za konačan odabir, uzimaju u obzir svi dijelovi prijavnoga obrasca, a posebno priložena dokumentacija i motivacijsko pismo. Za odabir učenika u obzir se uzima i zastupljenost učenika prema županijama iz kojih su pristigle prijave.
POSTUPAK ODABIRA UČENIKA U ŠSNP 2024. učitelj / nastavnik / stručni suradnik (dalje učitelj) prijavljuje učenika/učenicu za koju će se osigurati financiranje.

Učitelj upoznaje učenika s obrascem prijave u kojoj se za učenika odabiru dvije radionice, od kojih je jedna prvi izbor, a druga drugi izbor.

Kriteriji odabira – obvezni

1.       Pravilno ispunjena prijavnica koju ispunjava učitelj koji prijavljuje učenika za sudjelovanje, a potpisuje ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove.

2.       Motivacijsko pismo učenika koji želi sudjelovati u kojemu potkrepljuje svoju motivaciju i interese za sudjelovanje (do jedne kartice teksta).

3.       Dodatna dokumentacija učenika kojom se potkrepljuje prijava, motivacija za pojedino jezično-umjetničko područje, sudjelovanja i ostvareni rezultati s obzirom na radionicu za koju ga se prijavljuje, npr. tekstualni, slikovni i/ili zvučni materijal, videozapisi, potvrde i priznanja o sudjelovanju na radionicama, natjecanjima i/ili smotrama, natječajima, izložbama i sl.

Učitelj u dogovoru s učenikom može (nije obvezno) za njegovu prijavu priložiti i motivacijski videozapis pod istim tehničkim uvjetima kao i za sebe, a kao dodatak motivacijskome pismu i priloženoj dokumentaciji o interesima i radu u nekom od jezično-umjetničkih područja – odabranih radionica.

POSTUPAK ODABIRA HOSPITANATA U ŠSNP 2024. mogu se prijaviti učitelji, nastavnici i stručni suradnik (dalje učitelj) u ulozi hospitanta, a kojima je ravnatelj škole potpisao prijavnicu i time na razini odgojno-obrazovne ustanove odobrio sudjelovanje.

Učitelj, kao i učenik, odabire dvije radionice, od kojih je jedna prvi izbor, a druga drugi izbor. Izbor od dvije radionice podrazumijeva spremnost sudjelovanja u bilo kojoj od njih i ne postoji mogućnost zamjene radionica nakon objave odabranih hospitanata po radionicama.

Kriteriji odabira – obvezni

1.       Sudjelovanje učenika škole u kojoj je zaposlen učitelj koji se prijavljuje.

2.       Pravilno ispunjena prijavnica koju ispunjava učitelj koji želi sudjelovati, a potpisuje ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove.

3.       Motivacijsko pismo učitelja koji želi sudjelovati.

4.       Dodatna dokumentacija učitelja koja treba biti specifična s obzirom na radionicu za koju se prijavljuje, npr. tekstualni, slikovni i/ili zvučni materijal, videozapisi, potvrde i priznanja o sudjelovanju na radionicama, na svim razinama natjecanja i/ili smotri, natječajima, izložbama, stručnim skupovima i slično.

Napomena za Motivacijsko pismo:

–       treba biti napisano na jednoj kartici teksta

–       ukratko opisati primjer rada i iskustva, ako ga je bilo, s iznimno motiviranim učenicima (potencijalno darovitima) u jezično-umjetničkom području

–       iskazati viziju primjene novih znanja, vještina i iskustava s Novigradskog proljeća u svakodnevnom radu s učenicima.

*Motivacijski videozapis nije obvezan, no učitelj koji se prijavljuje može ga poslati, i to u skladu s kriterijima:

–       snimljen kamerom ili mobitelom (selfi)

–       u trajanju do 1 minute

–       objavljen na javno dostupnom mrežnom servisu (Vimeo, YouTube, Google Drive, Dropbox i sl.)

–       dostupan putem poveznice bez ograničenja mogućnosti pregleda (da bi se mogla obaviti prosudba i odabir) – ako je potrebno, uz poveznicu dostaviti i lozinku

–       sadržaj treba biti samostalno predstavljanje učitelja koji želi sudjelovati i odgovoriti na pitanja: Zašto želim sudjelovati na radionici Škole stvaralaštva?, Zašto mislim da baš ja trebam biti odabran, odabrana? i Koja su moja očekivanja tijekom rada u radionici?

Nakon odabira hospitanata

Nakon objave pozvanih i potvrde dolaska hospitanti će se rasporediti u skupine prema uputama koje će dobiti e-poštom. U skupinama će pripremiti zajedničko predstavljanje skupine u trajanju do 7 minuta, u kojem naglasak treba staviti na kreativni proces u svakodnevnom radu s učenicima, primjerice prikazati aktivnosti u radu s učenicima koje im omogućuju razvoji usvajanje kreativnih vještina ili rezultate kreativnih ostvaraja učenika. Svaka skupina samostalno odabire medij predstavljanja. Tijekom ŠSNP u skladu s cjelovitim programom sve skupine predstavit će svoj rad i sudjelovati na okruglom stolu. Na kraju ŠSNP hospitanti će popuniti upitnike u skladu s dobivenim uputama.

FINANCIRANJE Dolazak i smještaj učenika financira škola učenika, lokalna zajednica ili roditelj.

Dolazak hospitanata financira škola ili lokalna zajednica, a smještaj AZOO.

SUDJELOVANJE Učenici

U programu mogu sudjelovati učenici kojima je, nakon odabira na poveznici http://www.novigradsko-proljece.com/ potvrđena mogućnost sudjelovanja, za koje je uplaćena kotizacija na račun OŠ-RE Rivarela u Novigradu i za koje su uplaćeni troškovi smještaja nakon postupka javne nabave koju provodi AZOO.

Obavijesti o iznosima za navedeno objavljuju se na poveznici http://www.novigradsko-proljece.com/

Hospitanti

U programu mogu sudjelovati hospitanti kojima je, nakon odabira na poveznici http://www.novigradsko-proljece.com/ potvrđena mogućnost sudjelovanja i koji su nakon objave na stranicama AZOO predsjednici DP-a potvrdili sudjelovanje.

PROVEDBA Program se provodi unutar aktivnosti u kojima sudjeluju učenici i hospitanti: rad u radionicama, organizirani večernji programi i predstavljanje rada u zajedničkim programima svih radionica, a hospitanti sudjeluju i u aktivnostima vezanim za zadatak koji dobivaju e-poštom nakon potvrde sudjelovanja (i pripremaju ga do dolaska u ŠSNP).
POHVALNICE I ZAHVALNICE Pohvalnice (učenici) i zahvalnice (hospitanti) preuzimaju se u sustavu https://natjecanja.azoo.hr u školi učenika, odnosno hospitanta, i to nakon 1. 5. 2024. godine.