O Školi stvaralaštva

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole (od petog do osmog razreda) koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području.

 

Organizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 

Priređivač

Osnovna škola – Scuola elementare Rivarela, Novigrad – Cittanova

 

Sjedište i adresa Državnoga povjerenstva

Osnovna škola – Scuola elementare Riavrela, Novigrad – Cittanova

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

 

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

 

Predsjednik Državnoga povjerenstva

Miroslav Mićanović, prof., viši savjetnik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

telefon: 01/27 85 093; telefaks: 01/27 85 001; e-mail: miroslav.micanovic@azoo.hr

 

Tajnica Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Davorka Parmač, prof.

Osnovna škola – Scuola elementare Rivarela, Novigrad – Cittanova

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

telefon: 052/75 70 05; mobitel: 091/27 57 005; e-mail: info@novigradsko-proljece.com

 

Vrijeme i mjesto održavanja

 1. – 9. travnja (subota – subota) 2022. onlineili u Novigradu (istarskom)

 

Tema: Ogledalo

 

Program

 • rad u radionicama jezično-umjetničkog područja u korelaciji s nastavnim sadržajima
 • sve radionice u sedmodnevnom radu ostvaruju unaprijed dogovorenu temu (Ogledalo), koju razrađuju izražajnim sredstvima karakterističnim za pojedino kreativno područje: riječ, zvuk, slikui pokret.

 

Zadaci

 • okupljanje darovitih učenika iz Hrvatske motiviranih za rad u kreativnim radionicama
 • poticanje učenika na stvaralački rad pod stručnim voditeljstvom
 • svakodnevno praćenje rada radionica na internetskim stranicama Škole: www.novigradsko-proljece.com
 • primjena stvaralačkog modela rada i pozitivnih iskustava Škole u odgojno-obrazovnim školskim programima
  • stjecanje znanja i spoznaja iz jezično-umjetničkog područja
  • primjena različitih metodičkih pristupa i njihova korelacija u ostvarivanju jezično-umjetničkih sadržaja
  • poticanje razvoja višestrukih kompetencija iz različitih grana umjetnosti kroz primjenu načela korelativnosti u nastavi
  • poticanje kreativnosti kao komponenata darovitosti
  • stjecanje različitih praktičnih vještina
  • razvijanje estetskih vrijednosti i socijalnih vještina
  • poticanje učitelja i nastavnika sudionika Škole da stečena znanja i iskustva prenose u svoje škole
  • stručno usavršavanje voditelja izvannastavnih aktivnosti u školama
  • izlaganje radova sudionika Škole stvaralaštva (izložbe i prezentacije)
  • suradnja s medijima.

 

Smjernice razvoja

 • praćenje primjene programskog koncepta Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u redovnoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima i svim ostalim oblicima rada s učenicima u školi
 • stručno praćenje učenika i hospitanata (učitelja i nastavnika) i njihova motiviranosti za rad u izvannastavnim aktivnostima
 • priprema stručne literature o darovitim učenicima i izrada didaktičkih materijala za rad s darovitima.

 

Načela

 • dobrovoljnost sudjelovanja
 • sloboda stvaralačkog izražavanja
 • sustavnost brige za darovite
 • uvažavanje prava na različitost
 • razvojnost i težnja prema izvrsnosti
 • timski rad.

 

Radionice

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) ima sljedeće radionice: Literarna radionica, Izrada slikovnice, Scenska radionica (I, II, III), Novine na internetu, Radijska radionica Televizijska radionica, Filmska radionica, Skladateljska radionica, Radionica scenske glazbe, Radionica pjevanja, Radionica aranžiranja i glazbene produkcije, Plesna radionica, Radionica cirkuskih vještina, Slikarska radionica, Slikarsko-scenografska radionica, Keramičarska radionica, Lutkarska radionica, Fotoradionica, Radionica digitalne ilustracije. Škola traje sedam dana po programu koji će biti objavljen na internetskim stranicama organizatora Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022): www.azoo.hr; www.novigradsko-proljece.com.

 

Zaštita osobnih podataka

Potvrdom dolaska učenika i hospitanata na sudjelovanje u programima Škole stvaralaštva Agencija za odgoj i obrazovanje i Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ stječu pravo objavljivanja njihovih imena, fotografija i reproduciranja radova na internetskim stranicama, u tiskanim izdanjima i drugim oblicima.

 

Napomena: Pojedinosti u vezi s pandemijom COVIDA-19 i održavanjem Škole stvaralaštva bit će objavljene na internetskim stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje i Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u skladu s odlukama nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

Sudjelovanje u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 

Kriteriji

Pri odabiru učenika i hospitanata za radionice vodi se računa o zastupljenosti županija Republike Hrvatske u Školi stvaralaštva. Upravni odbor i članovi Državnog povjerenstva u skladu s ovlastima, a u vezi s radom u radionicama Škole stvaralaštva, vode brigu o materijalnim sredstvima, odlučuju o broju učenika i hospitanata u pojedinim radionicama i broju zastupljenih škola iz županije iz kojih dolaze učenici i hospitanti.

 

U radionicama sudjeluju učenici osnovnih škola (od petog do osmog razreda) i učitelji (hospitanti), koje prijavljuje isključivo škola koju pohađaju, odnosno, u kojoj rade. Škola stvaralaštva poziva do 30 učenika srednjih škola zbog kontinuiteta, praćenja rada i kreativnosti učenika nakon osnovne škole.

 

U pravilu učenici i hospitanti mogu sudjelovati dva puta, osim u slučaju kada voditelji radionica i stručni tim procijene da je za podržavanje i razvoj učenikove darovitosti i hospitantova profesionalnog razvoja poželjan nastavak dolaska u Školu, pri čemu se uzimaju u obzir evaluacije voditelja za one učenike i hospitante koji su već bili sudionici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“.

 

Tijekom online održavanja Škole stvaralaštva sudionici ne pohađaju nastavu.

 

Online prijava

Prije ispunjavanja online prijave potrebno je da odgovorna osoba škole (razrednik u suradnji sa stručnom službom i voditeljem izvannastavnih aktivnosti), prouči način prijavljivanja na internetskoj stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ – poveznica (link):

 

 1. Opis radionica
 2. Upute za online prijavu

 

Online prijava za Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) – za učenike

Učenici se prijavljuju isključivo online. Svi prilozi moraju biti u digitalnom obliku (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi i sl.). Prijava za učenike je na adresi:

 

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnice/

 

Online prijava za Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) – za hospitante

Hospitanti se prijavljuju isključivo online. Svi prilozi moraju biti u digitalnom obliku (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi i sl.). Prijava za hospitante je na adresi:

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnice/

 

Dolaskom u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) odabrani hospitanti preuzimaju obveze tijekom trajanja i nakon Škole, predviđene programom Škole (sudjelovanje u radionicama, dežurstva, izvješća i dr.).


Tehnička potpora:
tehničke poteškoće i nedoumice prije i tijekom prijavljivanja možete javiti na e-adresu: support@novigradsko-proljece.com

 

Odabir učenika

U Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) mogu se prijaviti učenici za koje stručna služba škole iz koje dolaze utvrdi sposobnost i zanimanje za određenu radionicu jezično-umjetničkog područja.

 

Kriteriji

 1. Pravilno ispunjena prijavnica (koju isključivo ispunjava škola: učitelj, voditelj izvannastavne aktivnosti ili stručni suradnik).
 2. Priloženo motivacijsko pismo (ispunjavaju učenici osobno, opseg od 150 do 300 riječi, motivacijsko pismo sadrži: životopis, motivaciju za odabir dvije prijavljene radionice i druge interese učenika, očekivanja od radionica).
 3. Procjena dodatne dokumentacije specifične za prijavu na pojedinu radionicu (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi, potvrde i priznanja, sudjelovanja na radionicama, na svim razinama natjecanja i na smotrama, drugi samostalni radovi kao što su natječaji, izložbe i slično…).
 4. Preporučuje se da učenici pošalju kratki film (u trajanju od 1 do 2 minute): uzmite mobitel ili kameru u ruke i snimite kratku videoprijavu na temu:Zašto želim sudjelovati na radionici Škole stvaralaštva?

 

Važno: Izbor od dvije radionice podrazumijeva spremnost sudjelovanja u bilo kojoj od njih i ne postoji mogućnost zamjene radionica prije ili za vrijeme održavanja Škole stvaralaštva.

 

Odabir hospitanata

U Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) mogu se prijaviti učitelji i nastavnici za koje stručna služba u školi u kojoj rade utvrde sposobnost i zanimanje za određenu radionicu jezično-umjetničkog područja.

 

Kriteriji

 1. Pravilno ispunjena prijavnica (ispunjava učitelj, nastavnik, stručni suradnik koji želi sudjelovati u Školi stvaralaštva, a potpisuje ravnatelj škole).
 2. Priloženo motivacijsko pismo od 250 do 500 riječi, koje sadrži kratki životopis, dosadašnje profesionalno djelovanje, očekivanja od sudjelovanja na Školi stvaralaštva te osobnu motivaciju za odabir dvije prijavljene radionice).
 3. Dodatna dokumentacija specifična za prijavu na pojedinu radionicu (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi, potvrde i priznanja, sudjelovanja na radionicama, sudjelovanja na svim razinama natjecanja i na smotrama, drugi samostalni radovi kao što su natječaji, izložbe i slično, stručni skupovi, aktivi… ).
 4. Preporučuje se da učenici i hospitanti pošalju kratki film (u trajanju od 1 do 2 minute): uzmite mobitel ili kameru u ruke i snimite kratku videoprijavu na temu:Zašto želim biti hospitant / hospitantica u Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće?

 

Važno: Izbor od dvije radionice podrazumijeva spremnost sudjelovanja u bilo kojoj od njih i ne postoji mogućnost zamjene radionica prije ili za vrijeme održavanja Škole stvaralaštva.

 

Objava pozvanih učenika i hospitanata

Popis pozvanih učenika i hospitanata bit će objavljen na internetskim stranicama: www.azoo.hr (AZOO), http://www.novigradsko-proljece.com/web/ (Škola stvaralaštva): 21. veljače (ponedjeljak) 2022.

 

Konačne objavljene liste po radionicama ne mogu se naknadno mijenjati. Izbor dviju radionica u Školi stvaralaštva podrazumijeva spremnost učenika i hospitanata na sudjelovanja u bilo kojoj od njih i ne postoji mogućnost zamjene radionica prije ili za vrijeme održavanja Škole stvaralaštva.

 

Liste pozvanih učenika i hospitanata objavljene na internetskim stranicama AZOO-a i Škole stvaralaštva ujedno su i službeni poziv, što znači da pozvani učenici, učitelji i nastavnici, ili njihove škole, neće dobivati posebne, dodatne, službene pozive za dolazak u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022).

 

Potvrda dolaska

 

Učenici

Pozvani učenici potvrđuju dolazak u Školu stvaralaštva na online prijavnicama najkasnije do: 11. ožujka (petak) 2022. Potvrda dolaska je važeća samo ako su, uz sve druge uvjete, ispunjeni inicijalni upitnici.

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnice

 

Hospitanti

Pozvani hospitanti potvrđuju dolazak u Školu stvaralaštva na online prijavnicama najkasnije do: 11. ožujka (petak) 2022. Potvrda dolaska je važeća samo ako su, uz sve druge uvjete, ispunjeni inicijalni upitnici.

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnice/

 

Financiranje i prijevoz

Županije i škole mogu pronaći darovatelja i sponzora, koji bi darovitom učeniku ili učenicima omogućili dolazak u Školu stvaralaštva, kao jedinu takve vrste u Republici Hrvatskoj.

Cijena sudjelovanja u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) – za učenike – bit će objavljena nakon provedbe postupka javne nabave na internetskim stranicama organizatora Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ najkasnije do objave konačne liste sudionika.

Obvezna uplata za učenike sudionike Škole stvaralaštva do: 25. ožujka (petak) 2022. – na poveznicu (link) agencije koja će dobiti natječaj (javna nabava).

 

Napomena: Samo će se pozvanim sudionicima Škole stvaralaštva, nakon potvrde dolaska, biti dostupna poveznica (link) za uplatu kotizacije i prijavu smještaja ili online sudjelovanja u Školi stvaralaštva.

 

Podaci o uplati kotizacije bit će objavljeni na internetskoj stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022). Za sve one koji ne uplate kotizaciju do 25. ožujka (petak) 2022. godine smatra se da odustaju od sudjelovanja u programu Škole i na njihovo mjesto dolazi prema broju bodova sljedeći rangirani učenik.

 

za učenike

 • AZOO ne financira sudjelovanje u programu, ne organizira i ne plaća prijevoz ili onlinesudjelovanje za pozvane učenike u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022).
 • Škole s područja Grada Zagreba uplaćuju troškove programa za učenike Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) prema navedenom datumu i nakon toga traže refundaciju od Grada Zagreba – samo za učenike s objavljene liste pozvanih učenika Grada Zagreba.

 

za hospitante

 • AZOO financira sudjelovanje u programu i smještaj (puni pansion) u Novigradu – isključivo za pozvane učitelje i nastavnike (hospitante) Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) ili online
 • AZOO ne plaća dnevnice, ne organizira i ne plaća prijevoz za pozvane učitelje i nastavnike (hospitante) u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2022) ili online

 

Datumi

Vrijeme održavanja: 2. – 9. travnja 2022.

Prijave: 22. 12. – 18. 2. 2022.

Županije mogu prijaviti broj djece

koju financiraju do: 4. veljače 2022.

Objava popisa pozvanih sudionika: 28. veljače 2022.

Potvrda dolaska učenika i hospitanata do: 11. ožujka 2022.

Obvezna uplata za učenike do: 25. ožujka 2022.

 

Upravni odbor

Upravni odbor izrađuje okvirni plan i program rada Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, priprema organizaciju i pravila sudjelovanja za učenike, hospitante i voditelje, skrbi za provedbu programa Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, usklađuje rad odbora, radionica i brine o materijalnim sredstvima.

 

Miroslav Mićanović, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Davorka Parmač, prof., OŠ – SE Rivarela, Novigrad

Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture i medija RH-a, Zagreb, predsjednica

 

Programsko vijeće

Programsko vijeće odgovara za program i rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i podnosi Agenciji za odgoj i obrazovanje izvješće o ostvarenju programa te predlaže mjere za poboljšanje rada. Ima zadaću pripremiti prostor za rad, pribaviti materijal za rad radionica, nastavna sredstva i pomagala, osigurati nesmetan rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i smještaj učenika, hospitanata i voditelja radionica te koordinirati rad radionica.

 

Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka

Sonja Ivić, učiteljica, OŠ Vladimir Gortan, Rijeka

Ljiljana Kostić, knjižničarka, OŠ – SE Rivarela, Novigrad

Doris Kovačić, prof., Glazbena škola I. M. Ronjgova, Rijeka

Sandra Miani, računovođa, OŠ – SE Rivarela, Novigrad

Kornelija Gašić Maros, tajnica, OŠ – SE Rivarela, Novigrad

Davorka Parmač, prof., OŠ – SE Rivarela, Novigrad

Damjan Vasiljević, slobodni umjetnik, Rijeka

 

Stručni tim

Osnovna zadaća Stručnog tima je znanstvenim metodama pratiti, procjenjivati sudionike i planirati rad i razvoj Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u svrhu unapređenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada s darovitim učenicima u jezično-umjetničkom području:

selekcija učenika

napredovanje učenika u različitim jezično-umjetničkim izrazima

kvantitativna i kvalitativna analiza programa

stručno usavršavanje hospitanata /učitelja

samovrednovanje Škole.

 

doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Pula

Janko Bulović, Učiteljski fakultet, Zagreb

dr. sc. Marijana Češi, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Nora Krstulović, kazališna redateljica, Zagreb

Dolores Fabris, stručna suradnica pedagoginja, OŠ – SE Rivarela, Novigrad

Sara Findrik, stručna suradnica psihologinja, OŠ – SE Rivarela, Novigrad

Borna Nemet, Učiteljski fakultet, Zagreb

Davorka Parmač, prof., OŠ – SE Rivarela, Novigrad

dr. sc. Željko Rački, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek

Ana Sikavica, univ. bacc. art. produkcije, producentica, Zagreb

Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture i medija RH-a, Zagreb

 

ČLANOVI DRŽAVNOG POVJERENSTVA ŠKOLE STVARALAŠTVA „NOVIGRADSKO PROLJEĆE“

 

 1. Mirela Barbaroša Šikić, , Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 2. Miroslav Mićanović, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, predsjednik
 3. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 4. Branko Čegec, prof., Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek, Zagreb
 5. dr. sc. Miroslav Huđek, voditelj Europskog Talent Centra Hrvatska, Varaždin
 6. Davorka Parmač, prof., ravnateljica OŠ – SE Rivarela, Novigrad, tajnica
 7. dr. sc. Željko Rački, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek
 8. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture i medija RH-a, Zagreb

 

Napomena

Uporaba imenica (učenik, učitelj, nastavnik, voditelj) u tekstu podrazumijeva i osobe ženskog i muškog spola, dakle: učenice / učenike, učiteljice / učitelje, nastavnice / nastavnike, voditeljice / voditelje

Škola stvaralaštva "Novigradsko proljeće"

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za odgoj i obrazovanje

Priređivač

Osnovna škola | Scuola elementare Rivarela
Novigrad | Cittanova

Emonijska 4
52 466 Novigrad