Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području.

 

Organizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje

 

Priređivač

Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova

 

Sjedište i adresa državnoga povjerenstva

Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

 

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

 

Tajnik državnoga povjerenstva

Miroslav Mićanović, prof., viši savjetnik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

telefon: 01/27 85 093; telefaks: 01/27 85 001; e-mail: miroslav.micanovic@azoo.hr

 

Tajnica Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

Davorka Parmač, prof.

Osnovna škola – Scuola elementare RIVARELA, Novigrad – Cittanova

Emonijska 4, 52 466 Novigrad

telefon: 052/75 70 05; mobitel: 091/27 57 005; e-mail: info@novigradsko-proljece.com

 

Vremenik

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ održat će se od 1. do 8. travnja (subota – subota) 2017. u Novigradu.

 

Tema Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ za 2017. godinu: Muzej muza

 

Program Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ obuhvaća

– rad u dvadeset heterogenih radionica jezično-umjetničkog područja u korelaciji s nastavnim sadržajima

–  sve radionice u sedmodnevnom radu ostvaruju unaprijed dogovorenu temu (Muzej muza), koju dalje razrađuju izražajnim sredstvima karakterističnim za pojedino kreativno područje: riječ, zvuk, sliku i pokret.

 

Zadaci Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 • okupljanje darovitih učenika iz Hrvatske motiviranih za rad u kreativnim radionicama
 • poticanje učenika na stvaralački rad pod stručnim voditeljstvom
 • svakodnevno praćenje rada radionica na internetskim stranicama Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (novigradsko-proljece.com)
 • primjena stvaralačkog modela rada i pozitivnih iskustava Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u odgojno-obrazovnim školskim programima
 • stjecanje znanja i spoznaja iz jezično-umjetničkog područja
 • primjena različitih metodičkih pristupa i njihova korelacija u ostvarivanju jezično-umjetničkih sadržaja
 • poticanje razvoja višestrukih kompetencija iz različitih grana umjetnosti kroz primjenu principa korelativnosti u nastavi
 • poticanje kreativnosti kao komponenata darovitosti
 • stjecanje različitih praktičnih vještina
 • razvijanje estetskih vrijednosti i socijalnih vještina
 • poticanje učitelja i nastavnika sudionika Škole da stečena znanja i iskustva prenose u svoje škole
 • stručno usavršavanje voditelja izvannastavnih aktivnosti u školama
 • izlaganje radova sudionika Škole stvaralaštva (izložbe i prezentacije)
 • suradnja s medijima.

 

Smjernice razvoja

 • praćenje primjene programskog koncepta Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u redovnoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima i svim ostalim oblicima rada s učenicima u školi
 • stručno praćenje učenika i hospitanata (učitelja i nastavnika) i njihova motiviranosti za rad u izvannastavnim aktivnostima
 • priprema stručne literature o darovitim učenicima i izrada didaktičkih materijala za rad s darovitima.

 

Načela

 • dobrovoljnost sudjelovanja
 • sloboda stvaralačkog izražavanja
 • sustavnost brige za darovite
 • uvažavanje prava na različitost
 • razvojnost i težnja prema izvrsnosti
 • timski rad.

Vrijeme i mjesto

 

 • Škola će se održati od 1. do 8. travnja 2017. godine u OŠ-SE Rivarela u Novigradu (istarskom). Daroviti učenici i zainteresirani učitelji i nastavnici, oni koji su se istakli radom u navedenim područjima (prema radionicama) moraju se prijaviti od 21. studenog (ponedjeljak) do 23. prosinca (petak) 2016.

 

 • Napomena: Potvrdom dolaska učenika i hospitanata na sudjelovanje u programima Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, AZOO i Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ stječu pravo objavljivanja njihovih imena, fotografija i reproduciranje radova na internetskim stranicama i u drugim različitim tiskanim izdanjima.

 

Sudjelovanje u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 

Online prijava

 

Prije ispunjavanja online prijave potrebno je da odgovorna osoba škole (razrednik u suradnji sa stručnom službom i voditeljem izvannastavnih aktivnosti) prouči:

 

 1. Opis radionica – link na stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“
 2. Upute za online prijavu – link na stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 

 1. Online prijava za Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2017. – za učenike

 

Važno: Učenici se prijavljuju isključivo online. Svi prilozi moraju biti u digitalnom obliku (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi i sl.). Prijava je za Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2017. – za učenike – na adresi:

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnica-ucenika-za-skolu-stvaralastva/

 

 1. Online prijava za Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2017. – za hospitante

 

Važno: Hospitanti se prijavljuju isključivo online. Svi prilozi moraju biti u digitalnom obliku (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi i sl.). Prijava je za Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2017. – za hospitante:

 

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnica-za-voditelja-izvannastavnih-aktivnosti-hospitanta/

 

Dolaskom na Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ 2017. godine, odabrani hospitanti preuzimaju obveze tijekom trajanja i nakon Škole, predviđene programom Škole (sudjelovanje u radionicama u uvjetima i prema metodama, dežurstva, izvješća i dr.).

 

Tehnička potpora: za tehničke poteškoće i nedoumice prije i tijekom prijavljivanja možete se javiti na e-adresu: support@novigradsko-proljece.com

 

Kriteriji odabira učenika

 

U Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2017., mogu se prijaviti učenici za koje stručna služba škole iz koje dolaze utvrdi sposobnost i zanimanje za određenu radionicu jezično-umjetničkog područja.

 

Kriteriji prilikom odabira učenika:

 

 • Pravilno ispunjena prijavnica (isključivo ispunjena od strane škole – učitelj/voditelj izvannastavne aktivnosti ili stručni suradnik).
 • Priloženo motivacijsko pismo (ispunjavaju učenici osobno, opseg minimalno 150 riječi; motivacijsko pismo sadrži: životopis, motivaciju za odabir dvije prijavljene radionice i druge interese učenika, očekivanja od radionica).
 • Procjena dodatne dokumentacije specifične za prijavu na pojedinu radionicu (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi, potvrde i priznanja, sudjelovanja na radionicama, sudjelovanja na svim razinama natjecanja i na smotrama, drugi samostalni radovi kao što su natječaji, izložbe i slično…).

 

Kriteriji odabira hospitanata

 

U Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ 2017. mogu se prijaviti učitelji i nastavnici za koje stručna služba u školi u kojoj rade utvrde sposobnost i zanimanje za određenu radionicu jezično-umjetničkog područja.

 

Kriteriji prilikom odabira hospitanata:

 

 • Pravilno ispunjena prijavnica (ispunjava učitelj, nastavnik, stručni suradnik koji želi sudjelovati u Školi stvaralaštva, a potpisuje ravnatelj škole).
 • Priloženo motivacijsko pismo (minimalno 250 riječi, koje sadrži kratki životopis, dosadašnje profesionalno djelovanje, očekivanja od sudjelovanja na Školi stvaralaštva te osobnu motivaciju za odabir dvije prijavljene radionice).
 • Dodatna dokumentacija specifična za prijavu na pojedinu radionicu (tekstualni, slikovni, zvučni, videozapisi, potvrde i priznanja, sudjelovanja na radionicama, sudjelovanja na svim razinama natjecanja i na smotrama, drugi samostalni radovi kao što su natječaji, izložbe i slično, stručni skupovi, aktivi… ).

 

 

Važno za učenike i hospitante:

 

 • Pri odabiru učenika i hospitanata za radionice vodi se računa o zastupljenosti županija RH u Školi stvaralaštva.
 • Upravni odbor i članovi Državnog povjerenstva i skladu s ovlastima, a vezano za rad u radionicama škole i brigu o materijalnim sredstvima, odlučuju o broju učenika i hospitanata u pojedinim radionicama i broju zastupljenih škola iz županije iz kojih dolaze učenici i hospitanti.
 • Nema ograničenja prijava na Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“. U pravilu, učenici i hospitanti mogu sudjelovati najviše dva puta, osim u slučaju kada voditelji radionica i stručni tim procijene da je za podržavanje i razvoj učenikove darovitosti i hospitantova profesionalnog razvoja poželjan nastavak dolaska u Školu, pri čemu se uzimaju u obzir evaluacije voditelja za one učenike i hospitante koji su već bili sudionici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“.

 

Datumi prijavljivanja

 

Učenici i hospitanti mogu se prijaviti:              od 21. studenoga (ponedjeljak) do 23. prosinca

(petak) 2016.

Županije mogu prijaviti broj djece

koju financiraju:                                              do 23. siječnja (ponedjeljak) 2017.

Popis pozvanih sudionika bit će objavljen:        8. veljače (srijeda) 2017.

 

Popis pozvanih učenika i hospitanata bit će objavljen na internetskim stranicama:

www.azoo.hr

http://www.novigradsko-proljece.com/web/

 

Napomena: Konačne objavljene liste po radionicama ne mogu se naknadno mijenjati.

 

Potvrda dolaska

 

 1. Pozvani učenici potvrđuju dolazak u Školu stvaralaštva uplatom kotizacije najkasnije do:
 2. veljače (utorak) 2017.

 

Za sve koji ne uplate kotizaciju do 28. veljače 2017. godine, smatra se da odustaju od sudjelovanja i na njihovo mjesto dolazi sljedeći rangirani učenik prema broju bodova.

Podaci o uplati kotizacije nalaze se na internetskoj stranici Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2017.

 

 1. Pozvani hospitanti potvrđuju dolazak u Školu stvaralaštva online najkasnije do:
 2. veljače (utorak) 2017.

http://www.novigradsko-proljece.com/web/prijavnica-za-voditelja-izvannastavnih-aktivnosti-hospitanta/

 

Napomena: Liste pozvanih učenika i hospitanata objavljene na internetskim stranicama AZOO-a i Škole stvaralaštva ujedno su i službeni poziv, što znači da pozvani učenici, učitelji i nastavnici, ili njihove škole, neće dobivati posebne, dodatne, službene pozive za dolazak u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2017.

 

Radionice – županije, sufinanciranje

 

Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ 2017. organizirat će dvadeset radionica (literarna, izrada slikovnice, scenska, filmska, radionica novine na internetu, radijska, videodokumentarna, skladateljska, radionica scenske glazbe, pjevanja, plesna, radionica grafičkog dizajna, kostimografska, radionica slikarstva, slikarsko-scenografska radionica, lutkarska radionica, fotoradionica) i traje sedam dana, po programu koji će biti objavljen na internetskim stranicama organizatora Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2017. (www.azoo.hr; www.novigradsko-proljece.com).

 

Županije i škole mogu pronaći darovatelja i sponzora, koji bi darovitom učeniku ili učenicima omogućili dolazak u Školu stvaralaštva, kao jedinu takve vrste u Republici Hrvatskoj, jer je, između ostalog, s dvadeset heterogenih radionica jezično-umjetničkoga područja u korelaciji s nastavnim sadržajima.

 

Cijena sudjelovanja u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ 2017. – za učenike bit će objavljena nakon provedbe postupka javne nabave na internetskim stranicama organizatora Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2017., a najkasnije do objave konačne liste sudionika.

 

Obvezna uplata za učenike sudionike Škole stvaralaštva: do 27. ožujka (ponedjeljak) 2017. – na link agencije koja će dobiti natječaj (javna nabava).

 

Financiranje i prijevoz

 

za učenike

 • AZOO ne financira sudjelovanje u programu, ne organizira i ne plaća prijevoz – za pozvane učenike u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2017.
 • Škole s područja Grada Zagreba uplaćuju troškove programa za učenike Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2017. i nakon toga traže refundaciju od Grada Zagreba samo za učenike s liste pozvanih Grada Zagreba.

za hospitante

 • AZOO financira sudjelovanje u programu i smještaj (puni pansion) u Novigradu – isključivo za pozvane učitelje i nastavnike (hospitante) Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, 2017.
 • AZOO ne plaća dnevnice, ne organizira i ne plaća prijevoz za pozvane učitelje i nastavnike (hospitante) u Školu stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ 2017.

 

Upravni odbor

 

 1. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture RH, Zagreb, predsjednica Upravnog odbora
 2. Miroslav Mićanović, prof., AZOO, Zagreb, tajnik Državnog povjerenstva,
 3. Davorka Parmač, prof., OŠ-SE RIVARELA, Novigrad, tajnica Škole stvaralaštva

 

Upravni odbor izrađuje okvirni plan i program rada Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, priprema organizaciju i pravila sudjelovanja za učenike, hospitante i voditelje, skrbi za provedbu programa Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, usklađuje rad odbora, radionica i brine o materijalnim sredstvima.

 

Programsko vijeće

 

 1. Davorka Parmač, prof., OŠ–SE RIVARELA, Novigrad
 2. Joža Prudeus, prof., slobodni umjetnik, Samobor
 3. Doris Kovačić, prof., Glazbena škola I. M. Ronjgova, Rijeka
 4. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 5. Sonja Ivić, učiteljica, OŠ Vladimir Gortan, Rijeka
 6. Damjan Vasiljević, slobodni umjetnik, Rijeka
 7. Eva Mofardin, tajnica, OŠ–SE Rivarela, Novigrad
 8. Ljiljana Kostić, knjižničarka, OŠ–SE Rivarela, Novigrad
 9. Dražen Čupić, računovođa, OŠ–SE Rivarela, Novigrad

 

Programsko vijeće odgovara za program i rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i podnosi Agenciji za odgoj i obrazovanje izvješće o ostvarenju programa te predlaže mjere za poboljšanje rada. Ima zadaću pripremiti prostor za rad, pribaviti materijal za rad radionica, nastavna sredstva i pomagala, osigurati nesmetan rad Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ i smještaj učenika, hospitanata i voditelja radionica te koordinirati rad radionica.

 

Stručni tim

 

 1. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture RH, Zagreb
 2. sc. Darko Lončarić, Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
 3. sc. Željko Rački, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 4. Ana Sikavica, univ. bacc. art. produkcije, Ministarstvo kulture RH, Zagreb
 5. Davorka Parmač, prof., OŠ–SE Rivarela, Novigrad, tajnica Škole stvaralaštva
 6. Zorica Topalović, prof., stručna suradnica psihologinja, OŠ–SE Rivarela, Novigrad
 7. Katarina Crnković, prof., stručna suradnica pedagoginja, OŠ–SE Rivarela, Novigrad

 

Osnovna zadaća Stručnog tima je znanstvenim metodama pratiti, procjenjivati sudionike i planirati rad i razvoj Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ u svrhu unaprjeđenja kvalitete odgojno-obrazovnog rada s darovitim učenicima u jezično-umjetničkom području.

 

Područja praćenja su:

 

 • selekcija učenika
 • napredovanje učenika u različitim jezično-umjetničkim izrazima
 • kvantitativne i kvalitativna analiza programa
 • stručno usavršavanje hospitanata /učitelja
 • samovrednovanje Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“

 

ČLANOVI DRŽAVNOG POVJERENSTVA SMOTRE ŠKOLE STVARALAŠTVA „NOVIGRADSKO PROLJEĆE“

 

 1. Theodor de Canziani, prof., Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 2. Branko Čegec, prof., Meandarmedia d.o.o., Zagreb
 3. sc. Darko Lončarić, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka
 4. Miroslav Mićanović, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, tajnik
 5. Davorka Parmač, prof., ravnateljica OŠ–SE Rivarela, Novigrad, predsjednica
 6. Josip Prudeus, samostalni umjetnik, Samobor
 7. Maja Zrnčić, prof., Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagreb