ŠKOLA STVARALAŠTVA “NOVIGRADSKO PROLJEĆE”
52466 NOVIGRAD – CITTANOVA, Emonijska 4

tel: 052 757 005; 758 602
fax: 052 757 218

e-mail: info@novigradsko-proljece.com

Kontakt osoba:
Davorka Parmać, prof. tajnica Škole stvaralaštva ‘Novigradsko proljeće’

 


View Larger Map