Napomena: ustanove koje trebaju e-račun za kotizaciju mogu ga dobiti nakon završetka Škole stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ (2021).

Molimo da nam se jave izravno u računovodstvo e-mailom s podacima potrebnim za izdavanje e-računa: naziv, adresa i OIB.

U slučaju potrebe izdavanja predračuna, obratite se računovodstvu škole na e-mail: racunovodstvo@os-rivarela-novigrad.skole.hr

Molimo roditelje koji sami uplaćuju kotizacije da u pozivu na broj navedu OIB djeteta.

Categories: 2021Vijesti