Novinari polaznici:

Matija Baričević
Nina Belušić
Ivano Bembić
Luna Bunčić
Dora Daus
Larisa Dill
Rosa Krog Broz
Hana Mršić
Gabi Pavlović
Tena Radigović
Tin Černi
Suzana Šipić
Lorena Švajda

Novinari hospitanti:
Mateja Ištok
Lucija Marta Jelavić
Marija Trapić
Lidija Župan

Voditeljica:
Kristina Kovačević