Author: hannah

0

Ugrožavanjem voda ugrožavamo sami sebe

Znamo da 70 % planeta Zemlje čini voda od koje je samo 3 % pitka voda, ali i tih 3 % polako se počelo smanjivati zbog dvaju čimbenika: velike potrebe za vodom i onečišćenje.