Raku tehnika

Raku je japanska tehnika glaziranja i paljenja keramike koja potječe još iz 16. stoljeća, a u svom imenu ujedinjuje sreću i zadovoljstvo. Predmeti zagrijani na 960°C, prenose se u posudu te prekrivaju lako zapaljivim materijalom kao što su piljevina, suho lišće, slama te papir. Kako materijal gori bez prisustva kisika, dolazi do redukcije kisika tj. vatra nema izbora i do kisika dolazi na način da “pokupi” neki atom kisika iz plina kojima obiluju glazure. Pritom dolazi do posebnih efekata na glazuri, kakvi se ne mogu proizvesti niti jednom drugom tehnikom. U završnoj fazi predmet se vadi iz posude te se uranja u korito s vodom. Svaki predmet izrađen u raku tehnici unikatan je i neponovljiv. Postoji i tzv. konjski raku, koji se radi s konjskom dlakom, a postoji i ptičji raku koji se radi od izmeta i perja  ptica.

 
(1360 posjeta)